കുവൈത്തില്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ടെക്‌നീഷ്യനാകാന്‍ അവസരം

യോഗ്യത: ഡിപ്ലോമ 
പ്രവൃത്തി പരിജയം: ഒരു വര്‍ഷം

അപേക്ഷിക്കാനും കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കും സന്ദര്‍ശിക്കുക

 

ഗള്‍ഫ് പേജിലെ തൊഴിലവസര വാര്‍ത്തകള് മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോം വിവിധ സ്രോതസ്സുകളില്‍ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്നതാണ്. ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ നിജസ്ഥിതി അന്വേഷിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തി സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തത്തില്‍ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.