നാലാം വാർഷികമെന്ന നാഴികക്കല്ലിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ക്ലബ് എഫ്.എമ്മിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. യു.എ.ഇ.യിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ എഫ്.എം.  റേഡിയോ ചാനൽ എന്ന നിലക്ക് പ്രവാസികളായ മലയാളികൾക്ക് അവരുടെ പൈതൃകത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ നിരവധി രസകരമായ പരിപാടികളാണ് നടത്തിവരുന്നത്. ആളുകൾ വിനോദത്തിന്റെ പുതിയ മുഖങ്ങൾ തേടുന്ന ഇക്കാലത്ത്,  മൂല്യവും വ്യക്തതയുമുള്ള ശബ്ദമായി നിലകൊള്ളുന്നതിന് ക്ലബ്ബ് എഫ്.എം. അഭിനന്ദനമർഹിക്കുന്നു. സ്റ്റേഷൻ അധികാരികൾക്കും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുഴുവൻ പേർക്കും തുടർന്നും ഒരുപാടുനാൾ വിജയകരമായി മുന്നോട്ടുപോകാനുള്ള എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു.   
-Mr Adeeb Ahamed, Managing Director, Lulu Exchange

HAPPY BIRTHDAY to the hardest working, most dedicated, wonderful people who keep  us alive in our minds and our hearts.   
-Jasleem Meethal , Managing Director, Jenae Logistics .

Congratulations to CLUB FM UAE on this blissful and exciting day of your 4th anniversary. Throughout the last 4 years CLUB FM continued to engage & entertain every listener through valuable information and lots of fun. Moreover, it truly has been a delightful journey for DOCIB as well with CLUB FM UAE and we wish the entire team of CLUB FM UAE success and many more years of 'ton kanakkinu fun'
-Shinsi Ibrahim, Chief Executive Officer, DOCIB Healthcare.

CONGRATULATIONS ON YOUR 4TH ANNIVERSARY AND MANY WISHES FOR FUTURE SUCCESS.
-Mr.Pearlju Chungath, 
MD , Chungath Jewellery,  Dubai  

Congratulations to Club FM team on this huge occasion. An FM channel, which entertains and engages the listeners through their rightly mentioned tag line 'ton kanakinu fun' shows. Moreover, they help the listeners abridges the gap between Kerala and UAE by keeping them updated. Wishing the entire team the best in the coming years!
-Antony Jos, Director,  Joyalukkas Exchange

ക്ലബ് എഫ്എമ്മിന്  ഇനിയും നിരവധി വർഷങ്ങൾ സമാനതകളില്ലാത്ത വിജയവും സമാനതകളില്ലാത്ത സേവനങ്ങളും നൽകുവാൻ കഴിയട്ടെ. ഈ പ്രത്യേക ദിനത്തിൽ ALBABന്റെ  അഭിനന്ദനങ്ങൾ. വാർഷിക ആശംസകൾ! കോർപ്പറേറ്റ് വിജയത്തിന്റെ ഈ യാത്ര വരും വർഷങ്ങളിലും തുടരട്ടെ. ക്ലബ് എഫ് എമ്മുമായി ഞങ്ങൾ തുടർച്ചയായി പങ്കാളികളാകുന്നു, മാത്രമല്ല ക്ലബ് എഫ്.എം. ഞങ്ങളുടെ മീഡിയ പങ്കാളിയാണെന്നതിൽ ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരുമാണ്.
- Jamseer thonian, Managing director, ALBAB group

CONGRATULATIONS ON YOUR ANNIVERSARY AND WISHING MANY YEARS OF SUCCESS IN BUSINESS.
-Mr.Santosh Varghese, Vice President,
Toshiba Gulf Fze  

My hearty congratulations and best wishes to the entire Mathrubhoomi family and my very dear Club FM team members on the auspicious occasion of their 4th Aniversary celebration . May God bless the entire team members abundantly and produce many more wonderful things from this very reputed media and great club FM 99.6.With warmest greetings and lots of love .
-Prof.  Dr. Paulson Mathew Chunkapura 
President & CEO ,  London American City College

CONGRATS ON YOUR COMPLETION OF  4  SUCCESSFUL YEARS.WISHING YOU MANY MORE SUCCESSFUL YEARS AND GOOD LUCK 
-Yaseen Hasan, Managing Director & CEO, Clean & Hygiene centre   

Congratulations to you on this very big occasion. It has been a wonderful journey altogether.  Let's hope for the best in the coming years! Club FM has done great job and has achieved some remarkable successes in all these years.  Dedication and creativity can only be matched with an unquenchable thirst for success. On this special 4th Birthday, I want to congratulate the entire team of Club FM.
 -MOHAMMAD DAUD ALI, National Sales Manager
Swaidan Trading Co. LLC - Automotive Division

Happy 4th birthday Club FM! Thank you for all the campaigns, interactions and support. Working with your team was truly ton kanakkinu fun!
- Smitha Narayanan, 
 Marketing Manager, Wipro Yardley

On this blissful and charming day for your Anniversary ..May you continue the journey of success with pride .i wish entire Club FM team happiness & many more years of success .
- Siraj Moideen ,
Director - Saad Precast LLC , UAQ