കണ്ണന്റെ കമനീയകാന്തിയില്‍ കേരളം


ശ്രീകൃഷ്‌ണജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച്‌ ബാലഗോകുലത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നാടെങ്ങും ശോഭായാത്രകൾ നടന്നു. ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ...

1/48

ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി താനൂരിൽ നടന്ന ശോഭായാത്രയിൽ നിന്ന്‌ | ഫോട്ടോ: അജിത്‌ ശങ്കരൻ / മാതൃഭൂമി

2/48

ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി താനൂർ കളരിപ്പടിയിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം | ഫോട്ടോ: അജിത്‌ ശങ്കരൻ / മാതൃഭൂമി

3/48

വിടൂ ഗോപികമാരേ... ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കുന്നുംപുറത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ശോഭായാത്രയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനായ കുട്ടിയെ താലോലിക്കുന്ന ഗോപികമാർ | ഫോട്ടോ: അജിത്‌ ശങ്കരൻ / മാതൃഭൂമി

4/48

ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി താനൂരിൽ നടന്ന ശോഭായാത്രയിൽ നിന്ന് | ഫോട്ടോ: അജിത്‌ ശങ്കരൻ / മാതൃഭൂമി

5/48

ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കുന്നുംപുറത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ശോഭായാത്രയിൽ അണിനിരന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ വേഷംകെട്ടിയ കുട്ടികൾ | ഫോട്ടോ: അജിത്‌ ശങ്കരൻ / മാതൃഭൂമി

6/48

ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി താനൂരിൽ നടന്ന മഹാശോഭായാത്രയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഗോപികാനൃത്തം | ഫോട്ടോ: അജിത്‌ ശങ്കരൻ / മാതൃഭൂമി

7/48

ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മലപ്പുറം താനൂരിൽ നടന്ന ശോഭായാത്രയിൽ നിന്ന് | ഫോട്ടോ: അജിത്‌ ശങ്കരൻ / മാതൃഭൂമി

8/48

ബാലഗോകുലത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാലക്കാട് നടന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ശോഭായാത്രയിൽ നിന്ന് | ഫോട്ടോ: പി.പി. രതീഷ്‌ / മാതൃഭൂമി

9/48

ബാലഗോകുലത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാലക്കാട് നടന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ശോഭായാത്രയിൽ നിന്ന് | ഫോട്ടോ: പി.പി. രതീഷ്‌ / മാതൃഭൂമി

10/48

ബാലഗോകുലത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാലക്കാട് നടന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ശോഭായാത്രയിൽ നിന്ന് | ഫോട്ടോ: പി.പി. രതീഷ്‌ / മാതൃഭൂമി

11/48

പത്തനംതിട്ടയിൽ നടന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ശോഭാ യാത്രക്കിടെയിലെ ദൃശ്യം | ഫോട്ടോ: കെ. അബൂബക്കർ / മാതൃഭൂമി

12/48

കൈ വള കളയല്ലേ കണ്ണാ.. പത്തനംതിട്ടയിലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ശോഭാ യാത്രക്കിടെ മൈതാനത്തിൽ കളിയിലേർപ്പെട്ട കൊച്ചു കൃഷണന്മാരിലൊരാൾ മറ്റൊരാളുടെ കൈയിൽ നിന്നൂരിപ്പോയ വള എടുത്ത് നൽകുന്നു | ഫോട്ടോ: കെ. അബൂബക്കർ / മാതൃഭൂമി

13/48

മണ്ണ് തിന്ന കണ്ണൻ... കണ്ണൊന്ന് തെറ്റിയപ്പോഴേക്കും പണി പറ്റിച്ചു. പത്തനംതിട്ടയിൽ നടന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ശോഭാ യാത്രക്കിടെ മൈതാനത്തിലെ മണ്ണ് വാരി തിന്ന കണ്ണന്റെ വായിൽ നിന്നും അത് എടുത്തു കളയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മുത്തശ്ശി | ഫോട്ടോ: കെ. അബൂബക്കർ / മാതൃഭൂമി

14/48

ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഗുരുവായൂർ നായർ സമാജം അഷ്ടമിരോഹിണി ആഘോഷ കമ്മറ്റി മമ്മിയൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടത്തിയ ഗോപികാ നൃത്തം | ഫോട്ടോ: മനീഷ്‌ ചേമഞ്ചേരി / മാതൃഭൂമി

15/48

ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് കോഴിക്കോട് ബാലഗോകുലം സംഘടിപ്പിച്ച ഘോഷയാത്രയിൽ നിന്ന്‌ | ഫോട്ടോ: പി. കൃഷ്‌ണപ്രദീപ്‌ / മാതൃഭൂമി

16/48

ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് കോഴിക്കോട് ബാലഗോകുലം നടത്തിയ ഘോഷയാത്ര മാനാഞ്ചിറ പരിസരത്ത് എത്തിയപ്പോൾ. ഘോഷയാത്ര കാണാനെത്തിയവരുടെ തിരക്കും കാണാം | ഫോട്ടോ: പി. കൃഷ്‌ണപ്രദീപ്‌ / മാതൃഭൂമി

17/48

കണ്ണൂരിലെ ബാലഗോകുലം ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ശോഭായാത്ര കണ്ണൂർ എസ് എൻ പാർക്കിന്റെ സമീപത്തു നിന്നും ആരംഭിച്ചപ്പോൾ | ഫോട്ടോ: ലതീഷ്‌ പൂവത്തൂർ / മാതൃഭൂമി

18/48

കണ്ണൂരിലെ ബാലഗോകുലം ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ശോഭായാത്ര കണ്ണൂർ എസ് എൻ പാർക്കിന്റെ സമീപത്തു നിന്നും ആരംഭിച്ചപ്പോൾ | ഫോട്ടോ: ലതീഷ്‌ പൂവത്തൂർ / മാതൃഭൂമി

19/48

കണ്ണൂരിലെ ബാലഗോകുലം ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ശോഭായാത്ര കണ്ണൂർ എസ് എൻ പാർക്കിന്റെ സമീപത്തു നിന്നും ആരംഭിച്ചപ്പോൾ | ഫോട്ടോ: ലതീഷ്‌ പൂവത്തൂർ / മാതൃഭൂമി

20/48

കണ്ണൂരിലെ ബാലഗോകുലം ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ശോഭായാത്ര കണ്ണൂർ എസ് എൻ പാർക്കിന്റെ സമീപത്തു നിന്നും ആരംഭിച്ചപ്പോൾ | ഫോട്ടോ: ലതീഷ്‌ പൂവത്തൂർ / മാതൃഭൂമി

21/48

കണ്ണൂരിലെ ബാലഗോകുലം ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ശോഭായാത്ര കണ്ണൂർ എസ് എൻ പാർക്കിന്റെ സമീപത്തു നിന്നും ആരംഭിച്ചപ്പോൾ | ഫോട്ടോ: ലതീഷ്‌ പൂവത്തൂർ / മാതൃഭൂമി

22/48

ഒച്ച കേൾക്കുന്നില്ലലോ യശോദാമ്മേ ... ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തിയുടെ ഭാഗമായി ബാലഗോകുലത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഏറ്റുമാനൂരിൽ നടന്ന ഘോഷയാത്രയിൽ ഓടക്കുഴൽ ഊതിയ കണ്ണൻ അമ്മയോട് പരാതി പറയുന്നു | ഫോട്ടോ: ഇ.വി. രാഗേഷ് / മാതൃഭൂമി

23/48

വെണ്ണയെവിടെ......അമ്മേ ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തിയുടെ ഭാഗമായി ബാലഗോകുലത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഏറ്റുമാനുരൂരിൽ നടന്ന ഘോഷയാത്രയിൽ നിന്ന് | ഫോട്ടോ: ഇ.വി. രാഗേഷ് / മാതൃഭൂമി

24/48

ബാലഗോകുലം കൊല്ലത്ത് നടത്തിയ ശോഭായാത്രയിൽനിന്ന് | ഫോട്ടോ: സി.ആർ. ഗിരീഷ്‌കുമാർ / മാതൃഭൂമി

25/48

ബാലഗോകുലം കൊല്ലത്ത് നടത്തിയ ശോഭായാത്രയിൽനിന്ന് | ഫോട്ടോ: സി.ആർ. ഗിരീഷ്‌കുമാർ / മാതൃഭൂമി

26/48

ബാലഗോകുലം കൊല്ലത്ത് നടത്തിയ ശോഭായാത്രയിൽനിന്ന് | ഫോട്ടോ: സി.ആർ. ഗിരീഷ്‌കുമാർ / മാതൃഭൂമി

27/48

ബാലഗോകുലം കൊല്ലത്ത് നടത്തിയ ശോഭായാത്രയിൽനിന്ന് | ഫോട്ടോ: സി.ആർ. ഗിരീഷ്‌കുമാർ / മാതൃഭൂമി

28/48

കണ്ണൂർ എസ്. എൻ പാർക്കിൽ നിന്നും ബാലഗോകുലം ശോഭായാത്ര ആരംഭിച്ചപ്പോൾ | ഫോട്ടോ: ലതീഷ്‌ പൂവത്തൂർ / മാതൃഭൂമി

29/48

ബാലഗോകുലം എറണാകുളത്ത് നടത്തിയ ശോഭായാത്രയിൽ നിന്ന്‌ | ഫോട്ടോ: ടി.കെ. പ്രദീപ്‌കുമാർ / മാതൃഭൂമി

30/48

ബാലഗോകുലം എറണാകുളത്ത് നടത്തിയ ശോഭായാത്രയിൽ നിന്ന്‌ | ഫോട്ടോ: ടി.കെ. പ്രദീപ്‌കുമാർ / മാതൃഭൂമി

31/48

ബാലഗോകുലം എറണാകുളത്ത് നടത്തിയ ശോഭായാത്രയിൽ നിന്ന്‌ | ഫോട്ടോ: ടി.കെ. പ്രദീപ്‌കുമാർ / മാതൃഭൂമി

32/48

ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ആലപ്പുഴയിൽ ബാലഗോകുലം നടത്തിയ ശോഭയാത്ര | ഫോട്ടോ: സി. ബിജു / മാതൃഭൂമി

33/48

ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കോട്ടയത്ത്‌ ബാലഗോകുലം നടത്തിയ ശോഭയാത്ര | ഫോട്ടോ: ജി. ശിവപ്രസാദ്‌ / മാതൃഭൂമി

34/48

ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കാഞ്ഞങ്ങാട് ബാലഗോകുലം നടത്തിയ ശോഭയാത്ര | ഫോട്ടോ: റിദിൻ ദാമു / മാതൃഭൂമി

35/48

പാലക്കാട് അകത്തേത്തറയിൽ ശ്രീകൃഷ്‌ണജയന്തി ശോഭ യാത്രയിൽ നിന്ന്‌ | ഫോട്ടോ: ഇ.എസ്‌. അഖിൽ / മാതൃഭൂമി

36/48

പാലക്കാട് അകത്തേത്തറയിൽ ശ്രീകൃഷ്‌ണജയന്തി ശോഭ യാത്രയിൽ നിന്ന്‌ | ഫോട്ടോ: ഇ.എസ്‌. അഖിൽ / മാതൃഭൂമി

37/48

പാലക്കാട് അകത്തേത്തറയിൽ ശ്രീകൃഷ്‌ണജയന്തി ശോഭ യാത്രയിൽ നിന്ന്‌ | ഫോട്ടോ: ഇ.എസ്‌. അഖിൽ / മാതൃഭൂമി

38/48

ശ്രീകൃഷ്ണജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് ബാലഗോകുലത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ നടന്ന ശോഭായാത്രയിൽ നിന്ന് | ഫോട്ടോ: എസ്‌. ശ്രീകേഷ്‌ / മാതൃഭൂമി

39/48

ശ്രീകൃഷ്ണജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് ബാലഗോകുലത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ നടന്ന ശോഭായാത്രയിൽ നിന്ന് | ഫോട്ടോ: എസ്‌. ശ്രീകേഷ്‌ / മാതൃഭൂമി

40/48

ശ്രീകൃഷ്ണജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് ബാലഗോകുലത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ നടന്ന ശോഭായാത്രയിൽ നിന്ന് | ഫോട്ടോ: എസ്‌. ശ്രീകേഷ്‌ / മാതൃഭൂമി

41/48

ബാലഗോകുലത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് തിരൂരിൽ നടന്ന ശോഭയാത്രയിൽ നിന്ന് | ഫോട്ടോ: പ്രദീപ്‌ പയ്യോളി

42/48

ബാലഗോകുലത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് തിരൂരിൽ നടന്ന ശോഭയാത്രയിൽ നിന്ന് | ഫോട്ടോ: പ്രദീപ്‌ പയ്യോളി

43/48

ശ്രീകൃഷ്ണജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് ബാലഗോകുലത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ നടന്ന ശോഭായാത്രയിൽ നിന്ന്. | ഫോട്ടോ: എം.പി. ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ

44/48

ശ്രീകൃഷ്ണജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് ബാലഗോകുലത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ നടന്ന ശോഭായാത്രയിൽ നിന്ന്. | ഫോട്ടോ: എം.പി. ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ

45/48

ശ്രീകൃഷ്ണജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് ബാലഗോകുലത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ നടന്ന ശോഭായാത്രയിൽ നിന്ന്. | ഫോട്ടോ: എം.പി. ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ

46/48

ജന്മാഷ്ടമിയോടനുബന്ധിച്ച് ദീപാലംകൃതമായ ഡൽഹിയിലെ ലക്ഷ്മി നാരായൺ ബിർള മന്ദിർ | ഫോട്ടോ: സാബു സ്‌കറിയ / മാതൃഭൂമി

47/48

ചെന്നൈ മഹാലിംഗപുരം അയ്യപ്പൻ, ഗുരുവായൂരപ്പൻ കോവിലിൽ നടന്ന ശ്രീകൃഷ്ണജയന്തി ആഘോഷം | ഫോട്ടോ: വി. രമേഷ്‌ / മാതൃഭൂമി

48/48

ചെന്നൈ മഹാലിംഗപുരം അയ്യപ്പൻ, ഗുരുവായൂരപ്പൻ കോവിലിൽ നടന്ന ശ്രീകൃഷ്ണജയന്തി ആഘോഷം | ഫോട്ടോ: വി. രമേഷ്‌ / മാതൃഭൂമി

Content Highlights: zoomin


Also Watch

Add Comment
Related Topics

Get daily updates from Mathrubhumi.com

Youtube
Telegram

വാര്‍ത്തകളോടു പ്രതികരിക്കുന്നവര്‍ അശ്ലീലവും അസഭ്യവും നിയമവിരുദ്ധവും അപകീര്‍ത്തികരവും സ്പര്‍ധ വളര്‍ത്തുന്നതുമായ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കുക. വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങള്‍ പാടില്ല. ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങള്‍ സൈബര്‍ നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷാര്‍ഹമാണ്. വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ വായനക്കാരുടേതു മാത്രമാണ്, മാതൃഭൂമിയുടേതല്ല. ദയവായി മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ മാത്രം അഭിപ്രായം എഴുതുക. മംഗ്ലീഷ് ഒഴിവാക്കുക.. 

IN CASE YOU MISSED IT

37:49

സ്വപ്നങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ കുട്ടി അതാണ് പഠിക്കുക, ഞാനത് ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല - അഞ്ജലി മേനോൻ

Nov 29, 2022


death

1 min

രാത്രി കാമുകിയെ കാണാന്‍ എത്തിയതിന് നാട്ടുകാര്‍ മര്‍ദിച്ചു; കോളേജ് വിദ്യാര്‍ഥി ജീവനൊടുക്കി

Nov 29, 2022


Kashmir Files

2 min

കശ്മീര്‍ ഫയല്‍സ് അശ്ലീലസിനിമ, വിമര്‍ശനത്തില്‍ വിവാദം; ജൂറി പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്‌തെന്ന് ഇസ്രയേല്‍

Nov 29, 2022

Most Commented