പടയണിപ്പെരുമ

പത്തനംതിട്ട ഇലന്തൂര്‍ ഭഗവതിക്കുന്ന് ക്ഷേത്രത്തിലെ വലിയ പടയണിക്കായി കോലങ്ങളെ ഗണപതിക്ഷേത്രത്തില്‍ നിന്നും പടയണിക്കളത്തിലേക്ക് ആനയിക്കുന്നു. ചിത്രം: കെ. അബൂബക്കര്‍.

14abu100.jpg
elanthoor.jpg
14abu101.jpg
elanthoor3.jpg
elanthoor102.jpg
elanthoor1.jpg
elanthoor4.jpg
elanthoor100.jpg
elanthoor5.jpg
elanthoor6.jpg
elanthoor7.jpg
elanthoor8.jpg
elanthoor101.jpg