വേങ്ങര ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടെണ്ണല്‍ ദിനത്തില്‍
mlprm

വേങ്ങര ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വിജയിച്ച യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി കെ.എന്‍.എ.ഖാദറിനൊപ്പം വിജയമാഘോഷിക്കുന്ന മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍.  ഫോട്ടോ:  കെ.ബി.സതീഷ് കുമാര്‍. 

 

vgra

വേങ്ങര ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെണ്ണല്‍ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നിന്ന്.  ഫോട്ടോ: കെ.എല്‍.ലക്ഷ്മി.

 

vngra

വേങ്ങര ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെണ്ണല്‍ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നിന്ന്.  ഫോട്ടോ: കെ.എല്‍.ലക്ഷ്മി.

 

vngra

വേങ്ങര ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെണ്ണല്‍ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നിന്ന്.  ഫോട്ടോ: കെ.എല്‍.ലക്ഷ്മി.

 

vngra

വേങ്ങര ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെണ്ണല്‍ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നിന്ന്.  ഫോട്ടോ: കെ.എല്‍.ലക്ഷ്മി.

 

vngra

വേങ്ങര ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെണ്ണല്‍ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നിന്ന്.  ഫോട്ടോ: കെ.എല്‍.ലക്ഷ്മി.

 

vngra

വേങ്ങര ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെണ്ണല്‍ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നിന്ന്.  ഫോട്ടോ: സി.എച്ച്.ഷഹീര്‍.

 

vngra

വേങ്ങര ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെണ്ണല്‍ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നിന്ന്.  ഫോട്ടോ: സി.എച്ച്.ഷഹീര്‍.

 

vngra

വേങ്ങര ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെണ്ണല്‍ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നിന്ന്.  ഫോട്ടോ: സി.എച്ച്.ഷഹീര്‍.

 

vngra

വേങ്ങര ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെണ്ണല്‍ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നിന്ന്.  ഫോട്ടോ: സി.എച്ച്.ഷഹീര്‍.

 

vngra

ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിനു ശേഷം വേങ്ങര.  ഫോട്ടോ: കെ.ബി.സതീഷ് കുമാര്‍. 

 

mlprm

വിജയം വിടാതെ...വേങ്ങര ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വിജയിച്ച യു.ഡി.എഫ്. സ്ഥാനാര്‍ഥി കെ.എന്‍.എ.ഖാദര്‍ പ്രവര്‍ത്തകരോടൊപ്പം മുസ്ലിം ലീഗ് ദേശീയ ജന.സെക്രട്ടറി പി.കെ.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എം.പിയുടെ വീട്ടിലെത്തി ആഹ്ലാദം പങ്കുവെച്ചപ്പോള്‍. പി.കെ.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി രാജിവെച്ച ഒഴിവിലേക്കാണ് വേങ്ങരയില്‍ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്.  ഫോട്ടോ:  അജിത് ശങ്കരന്‍.

 

vngra

ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിനു ശേഷം വേങ്ങര.  ഫോട്ടോ: കെ.ബി.സതീഷ് കുമാര്‍. 

 

mlprm

വേങ്ങര ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വിജയിച്ച യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി കെ.എന്‍.എ.ഖാദറിന്റെ വിജയമാഘോഷിക്കുന്ന മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍.  ഫോട്ടോ: അജിത് ശങ്കരന്‍. 

 

mlprm

വേങ്ങര ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വിജയിച്ച യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി കെ.എന്‍.എ.ഖാദറിന്റെ വിജയമാഘോഷിക്കുന്ന മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍.  ഫോട്ടോ: അജിത് ശങ്കരന്‍. 

 

mlprm

വേങ്ങര ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വിജയിച്ച യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി കെ.എന്‍.എ.ഖാദറിനൊപ്പം വിജയമാഘോഷിക്കുന്ന മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍.  ഫോട്ടോ:  അജിത് ശങ്കരന്‍.