രാഷ്ട്രപതി അമൃതാനന്ദമയി മഠത്തില്‍

മാതാ അമൃതാനന്ദമയിയുടെ 64-ാം ജന്മദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് മഠം നടത്തുന്ന സേവന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വഹിക്കാന്‍ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് കൊല്ലം അമൃതപുരിയിലെത്തിയപ്പോള്‍. 

ഫോട്ടോ: അജിത് പനച്ചിക്കല്‍. 

WhatsApp-Image-2017-10-08-at-11.37.25.jpg
WhatsApp-Image-2017-10-08-at-11.37.04.jpg
WhatsApp-Image-2017-10-08-at-11.37.36.jpg
WhatsApp-Image-2017-10-08-at-11.37.45.jpg
WhatsApp-Image-2017-10-08-at-11.37.52.jpg
WhatsApp-Image-2017-10-08-at-11.37.56.jpg
WhatsApp-Image-2017-10-08-at-11.39.04.jpg
WhatsApp-Image-2017-10-08-at-11.39.15.jpg
WhatsApp-Image-2017-10-08-at-11.39.34.jpg
WhatsApp-Image-2017-10-08-at-11.39.47.jpg
WhatsApp-Image-2017-10-08-at-11.39.51.jpg
WhatsApp-Image-2017-10-08-at-11.39.58.jpg
WhatsApp-Image-2017-10-08-at-11.58.29.jpg
WhatsApp-Image-2017-10-08-at-12.10.43.jpg
WhatsApp-Image-2017-10-08-at-12.10.46.jpg
WhatsApp-Image-2017-10-08-at-12.11.00.jpg
WhatsApp-Image-2017-10-08-at-12.11.07.jpg
WhatsApp-Image-2017-10-08-at-12.11.20.jpg
WhatsApp-Image-2017-10-08-at-12.11.24.jpg
WhatsApp-Image-2017-10-08-at-12.12.06.jpg
WhatsApp-Image-2017-10-08-at-12.14.01.jpg