അനുഗ്രഹം തേടി മാലാഖമാരുടെ സമരം

യു.എന്‍.എയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നഴ്‌സുമാര്‍ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് നടത്തിയ പ്രതിഷേധ മാര്‍ച്ച്. ഫോട്ടോ: എസ്.ശ്രീകേഷ്.

 

11sk1.jpg
11sk9.jpg
11sk15.jpg
11sk16.jpg
11sk17.jpg
11sk18.jpg
11sk19.jpg
11sk20.jpg
11sk21.jpg
11sk23.jpg
11sk24.jpg
11sk25.jpg