ആഘോഷത്തോടെ ആഹ്‌ളാദത്തോടെ

പുതുവര്‍ഷത്തെ വരവേറ്റ ലോകത്തിന്റെ വിവിധയിടങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍. 

ഫോട്ടോ: എ.പി.

NKOREA-NEWYEAR
ICOAST-NEW-YEAR
HUNGARY-ILLUSTRATION-NEWYEAR-2018
ICOAST-NEW-YEAR
GERMANY-NEWYEAR
Canada New Year
Canada New Year
Canada New Year
Canada New Year
Canada New Year
GERMANY-NEWYEAR
GERMANY-NEWYEAR
BRITAIN-NEWYEAR-FIREWORKS
BRITAIN-NEWYEAR-FIREWORKS
BRITAIN-NEWYEAR-FIREWORKS
APTOPIX Greece New Year
France New Year
Lebanon New Year
APTOPIX Britain New Year
Britain New Year
Britain New Year
Poland New Year
2017 Edinburgh's Hogmanay
APTOPIX Brazil New Year