കണ്ണീരൊപ്പാന്‍ മഞ്ജു

നടി മഞ്ജു വാര്യര്‍ പൂന്തുറയില്‍ ഓഖി ദുരന്തത്തില്‍ പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നു. ഫോട്ടോ: എസ്.ശ്രീകേഷ്.

m2.jpg
m1.jpg
m3.jpg
m4.jpg
m5.jpg
m6.jpg
m7.jpg
m8.jpg