അവളുടെ ഭാവങ്ങള്‍, അവളറിയാതെ ഒപ്പിയെടുത്തപ്പോള്‍

 മാതൃഭൂമി ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ ലതീഷ് പൂവത്തൂര്‍ പകര്‍ത്തിയ അവളുടെ മുഖങ്ങള്‍ 

 

aavasham

ആവേശം 

 

warrior

പോരാളികള്‍ 

 

move

തളരാതെ 

 

with wings

അവള്‍ക്ക് ചിറക് മുളച്ചപ്പോള്‍ 

 

 yoja

കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ യോഗ