പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങാന്‍...

തൃശൂരില്‍ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത് ഫയര്‍മാന്‍ ബാച്ചിന്റെ പാസിങ് ഔട്ട് പരേഡില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങള്‍. ചിത്രങ്ങള്‍. ഫിലിപ്പ് ജേക്കബ്‌

 

zoom-5.jpg
zoom-6.jpg
6nov-jp2.jpg
zoom-2.jpg
zoom-3.jpg
zoom-1-(1).jpg
zoom-4.jpg
6nov-jp6.jpg
6nov-jp3.jpg
6nov-jp4.jpg
6nov-jp8.jpg
6nov-jp7.jpg
zoom-1.jpg
6nov-jp12.jpg