പാലക്കാട്: ഇത്തവണ സപ്ലൈകോ വഴി നല്‍കുന്ന ഓണക്കിറ്റിലെ ശര്‍ക്കരവരട്ടിയും കായവറുത്തതും വിതരണംചെയ്യുന്നത് കുടുംബശ്രീ. 88ലക്ഷം റേഷന്‍ കാര്‍ഡുടമകള്‍ക്കായി നൂറുഗ്രാം വീതമാണ് ശര്‍ക്കരവരട്ടിയും കായവറുത്തതും വിതരണം ചെയ്യുന്നത്.

കുടുംബശ്രീ സംരംഭകര്‍ തയ്യാറാക്കിയ ശര്‍ക്കരവരട്ടിയുടെ 17ലക്ഷം പാക്കറ്റുകളും 16,060 പാക്കറ്റ് കായവറുത്തതും സപ്ലൈകോയ്ക്ക് നല്‍കി. 5.41കോടി രൂപയുടെ ഓര്‍ഡറാണ് കുടുംബശ്രീക്ക് ലഭിച്ചതെന്ന് അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു. കരാര്‍പ്രകാരം വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള ബാക്കി ഉത്പന്നം തയ്യാറാക്കുകയാണ്.

കുടുംബശ്രീയുടെ കീഴിലുള്ള ഇരുനൂറിലധികം കാര്‍ഷിക സൂക്ഷ്മസംരംഭ യൂണിറ്റുകളാണ് ഉത്പന്നങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കുന്നത്. സംരംഭകര്‍ക്ക് ഇതുവഴി പാക്കറ്റൊന്നിന് 29.12രൂപ വീതം ലഭിക്കും. സപ്ലൈകോയുടെ കീഴിലുള്ള 56 ഡിപ്പോകളിലേക്കാണ് ശര്‍ക്കര വരട്ടിയും കായ വറുത്തതും എത്തിക്കുന്നത്. ഇവ എത്തുന്ന മുറയ്ക്ക് സപ്ലൈകോ നേരിട്ട് തുക സംരംഭകരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ഇടും. ഉത്പന്നങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി വനിതാ കര്‍ഷകസംഘങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള നേന്ത്രക്കായ വിതരണവും കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമമാക്കിയതായി അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു.

Content Highlights; Kudumbasree distributes sharkkara varatty and banana chips in onam kit