‘ഞങ്ങ പോകേല. അതുനടക്കേല’ -എറണാകുളം ചെല്ലാനത്ത് ടൗട്ടേയിൽ തകർന്ന തന്റെ വീടിന്റെ ചുമർ ഇഷ്ടികവെച്ച് പണിയുകയാണ് കല്പണിക്കാരൻകൂടിയായ തായമാട്ടുപറമ്പിൽ ആന്റണി. സർക്കാരിന്റെ പുനർഗേഹം പദ്ധതിയെയാണ് ആന്റണി നിഷേധിക്കുന്നത്. ആറരസെന്റ് സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന വീട് തകർന്നു. നഷ്ടപരിഹാരമായി 95,000 രൂപ കിട്ടി. പുനർഗേഹംപ്രകാരം തരുന്ന 10 ലക്ഷം രൂപയെക്കാൾ എത്രയോ അധികമാണ് തന്റെ നഷ്ടമെന്ന് ആന്റണി.ആന്റണി ഒരു പ്രതിനിധാനചിത്രമാണ്. ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് നടപ്പാക്കുന്ന  പുനർഗേഹം പദ്ധതിയോടുള്ള കേരളത്തിന്റെ പ്രതിഷേധം അതിലുണ്ട്. തീരത്തെ വേലിയേറ്റരേഖയുടെ 50 മീറ്റർ പരിധിക്കകത്ത്‌ താമസിക്കുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിത്താമസിപ്പിക്കാനായി ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണിത്. സ്ഥലം വാങ്ങാൻ ആറുലക്ഷവും വീടുവെക്കാൻ നാലുലക്ഷവും നൽകും. മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കേണ്ട 18,685 കുടുംബങ്ങളിൽ 7716 കുടുംബങ്ങൾമാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ മാറാൻ സന്നദ്ധർ. 2450 കോടിയുടെ പദ്ധതി. തുകപോരാ, മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുന്നത് മലയോരത്ത്, അവിടെനിന്നെത്തി  കടലിൽ ജോലിക്കുപോകാനാവില്ല, ഭൂമിയുടെ അവകാശം, മത്സ്യബന്ധന ഉപകരണങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് തുടങ്ങി പരാതികൾ നീളുന്നു.  നിബന്ധനകൾ സർക്കാർ പുതുക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.

മാറിവരുന്ന നയങ്ങൾ 
1980-ലെ കേരള മറൈൻ ഫിഷറീസ് െറഗുലേഷൻസ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് കേരളത്തിൽ മത്സ്യബന്ധനം. നിബന്ധനകളും നിയമലംഘനത്തിന് ശിക്ഷയും പ്രതിപാദിക്കുന്ന നിയമത്തിൽ കാലാകാലങ്ങളിൽ ഭേദഗതികൾ വരുന്നു. ഇപ്പോൾ, കേന്ദ്രനയങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മത്സ്യബന്ധനനയം പരിഷ്കരിക്കാൻ സർക്കാർ നിയോഗിച്ച വിദഗ്ധസമിതി ഉടനെ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും. 
1970-കളിൽ വ്യാവസായികവത്കരണത്തെത്തുടർന്ന് വലിയ ബോട്ടുകളും ചെറുകണ്ണിവലകളും എത്തിയതോടെ പരമ്പരാഗത മീൻപിടിത്തക്കാർക്ക് തൊഴിലും മീൻ കിട്ടുന്നതും കുറഞ്ഞു. കാലങ്ങളായി അത് ഏറിവന്നു. 12 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ വരെയുള്ള കടൽഭാഗം സംസ്ഥാനസർക്കാരിന്റെ അധികാരപരിധിയിലാണ്. അവിടെ ഫിഷറീസ് വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർചെയ്ത് ലൈസൻസെടുത്ത യാനങ്ങൾക്ക് മത്സ്യബന്ധനം നടത്താം. അതൊന്നും നേടാതെ മറ്റുസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ട്രോളിങ് ബോട്ടുകൾ തീരത്തെത്തി മീൻപിടിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും പരമ്പരാഗത തൊഴിലാളികളുമായി സംഘർഷത്തിനിടയാക്കുന്നു. 

രക്ഷ നാംതന്നെ നോക്കണം
മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി തീരദേശപോലീസ്, കേന്ദ്ര ഏജൻസിയായ കോസ്റ്റ്ഗാർഡ്, മറൈൻ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് എന്നിവയുണ്ട്; പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ ഫിഷറീസ് വകുപ്പും. എന്നാൽ, പലപ്പോഴും  അപകടത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തകരാവുന്നത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും നാട്ടുകാരുംതന്നെയാണ്. ബേപ്പൂരിലും വൈപ്പിനിലും വിഴിഞ്ഞത്തും മറൈൻ ആംബുലൻസ് പുറത്തിറക്കിയത് അടുത്തിടെയാണ്. ആംബുലൻസ് ഉദ്ഘാടനത്തിനായി ബേപ്പൂരിൽ മന്ത്രിമാരായ സജി ചെറിയാൻ, അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ, മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്നിവർ കയറിയിരുന്ന പുതിയ ബോട്ടുതന്നെ സ്റ്റാർട്ടാകാനും ഓടാനും ഏറെനേരമെടുത്തു. പുതിയ വാഹനത്തിന്റെ സ്ഥിതി ഇതെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ 18 തീരദേശ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലെയും പത്തുവർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള ബോട്ടുകൾകൊണ്ട് എങ്ങനെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തും! എന്തായാലും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി സർക്കാർ നിയോഗിച്ച വിദഗ്ധസമിതി 57 നിർദേശങ്ങളടങ്ങിയ കരട് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

വിനോദത്തിനോ തീരം...
സമുദ്രത്തിന് സമീപത്തെ ജൈവവ്യവസ്ഥകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ രൂപപ്പെടുത്തിയ കേന്ദ്രനിയമമായ തീരദേശനിയന്ത്രണനിയമപ്രകാരം കേരളം തീരപരിപാലനപദ്ധതി തയ്യാറാക്കിവരുകയാണ്. തീരങ്ങളിലെ കെട്ടിടനിർമാണനിയന്ത്രണങ്ങൾ മാറ്റി വിനോദസഞ്ചാരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതി രൂപപ്പെടുത്തി കേന്ദ്രത്തിന് സമർപ്പിക്കാൻ സമിതിയുണ്ട്. വിവിധവകുപ്പുകൾ മേഖലയുടെ ഭൂപടം തയ്യാറാക്കിനൽകും. ടൂറിസം വകുപ്പ് ഭൂപടം സമർപ്പിച്ചു. കോവിഡ് മൂലം മറ്റുവകുപ്പുകളുടെ മാപ്പിങ്‌ വൈകുന്നു. തങ്ങളുടെ തീരം വിനോദത്തിനോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് തൊഴിലാളികൾ.
കേരളത്തിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏകവകുപ്പാണ് ഫിഷറീസ്. വകുപ്പിന്റെ വിവിധ ഏജൻസികളിലൂടെ അടിസ്ഥാനസൗകര്യവികസനം, ക്ഷേമം, വായ്പനൽകൽ എന്നിവ നടപ്പാക്കുന്നു. എന്നാൽ, അവയ്ക്കൊന്നും ഏകോപനസ്വഭാവമില്ലെന്നാണ് പൊതുവേ പരാതി