ഊർജമെന്നത് ഒരു പ്രകൃതിവിഭവമാണെന്ന്, സാമൂഹിക സുരക്ഷാകവചമാണെന്ന്  മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടുമാത്രമാണ് വൈദ്യുതിയുത്പാദന കമ്പനികളുടെ പ്രതിനിധികൾ ബദൽമാർഗങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രകൃതിസ്നേഹികളെ തീവ്രവാദികളാക്കിമാറ്റുന്നത്, പെട്രോളിയം കമ്പനികൾ ഒരു ദയാ ദാക്ഷിണ്യവുമില്ലാതെ വില വർധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഭരണാധികാരികൾ നിസ്സംഗതയോടെ ഇതെല്ലാം നോക്കിനിൽക്കുന്നത്. 

ർജസംരക്ഷണത്തിന് പ്രസക്തിയേറുന്നത് അത് ഏറ്റവും എളുപ്പമായ ഒരു പരിഹാരമാർഗമാണ് എന്നതുകൊണ്ടുമാത്രമല്ല. ഉത്പാദനം കുറച്ചുകൊണ്ട്, വിഭവങ്ങളുടെ ഉപഭോഗം കുറച്ചുകൊണ്ട്, ചാക്രിക സാമ്പത്തികശാസ്ത്രചിന്തകളുടെ ചുവടുപിടിച്ചുകൊണ്ട്‌ സുസ്ഥിര വികസനത്തിനുള്ള പാതകൾ തുറക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ്.  ഊർജ കാര്യക്ഷമതാവർധനയ്ക്കാണ്  അടുത്തകാലത്തായി നാം കൂടുതൽ പ്രാധാന്യംകൊടുത്തിരുന്നത്. ഇത് ഊർജച്ചെലവ് കുറയ്ക്കാൻ ഇടയാക്കുകയും തത്ഫലമായി ഉപഭോഗം കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചില പ്രതിഭാസങ്ങൾക്ക്‌ വഴിതെളിക്കുകയും ചെയ്തു (rebound effect അല്ലെങ്കിൽ Jevons Parado).

ഇത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽത്തന്നെ കാണാവുന്നതാണ്. ഒരു മുറിയിൽ ഒരു 100 വാട്ടിന്റെ ബൾബ്‌ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് 40 വാട്ടിന്റെ ട്യൂബ് ലൈറ്റുകൾ ഊർജകാര്യക്ഷമതാമന്ത്രവുമായി വിപണി കൈയടക്കിയത്. അത് പിന്നെ സി.എഫ്‌.എലിലേക്കും എൽ.ഇ.ഡി.യിലേക്കും പരിണമിച്ചപ്പോൾ ബൾബുകളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയായി എന്ന് കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പോഴും വൈദ്യുതിബിൽത്തുകയിൽ വർധനയുണ്ടായില്ല. എങ്കിലും ഈ ബൾബുകൾ നിർമിക്കാനാവശ്യമായ അസംസ്കൃതവസ്തുക്കളും അവ നിർമിക്കാനാവശ്യമായ ഊർജവും വർധിക്കുകയും അവയുണ്ടാക്കിയ മലിനീകരണപ്രശ്നങ്ങൾ കണക്കിൽപ്പെടാതെ പോവുകയും ചെയ്തു. മലിനീകരണത്തിൽ ഫ്ളൂറസന്റ് ട്യൂബുകളിലെ മെർക്കുറിയുടെകൂടെ വൈദ്യുതിയുടെ ഗുണമേന്മയെ ബാധിക്കുന്ന പവർ ഫാകൂർ, ഹാർമോണിക്ട് എന്നിവയുംപെടും.

കൽക്കരിയുപയോഗിച്ച്‌ ഒരു താപനിലയത്തിൽ വൈദ്യുതിയുണ്ടാക്കിയാൽ ആ താപനിലയത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമത 28 മുതൽ 35 ശതമാനംമാത്രമേയുള്ളൂ എന്നതിനാൽ ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രാഥമിക ഉൗർജത്തിൽനിന്ന്‌ നമുക്ക് ലഭിക്കുക 0.35 യൂണിറ്റ്  ഊർജംമാത്രമായിരിക്കും. ഈ ഊർജം നീണ്ട പ്രസരണവിതരണ ശൃംഖലയിലൂടെ കടന്നുവന്ന്‌ നമ്മുടെ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ 20 ശതമാനത്തിനടുത്ത്‌ വീണ്ടും നഷ്ടപ്പെടും. ബാക്കിമാത്രമേ ഉപഭോക്താവിനടുത്തെത്തുന്നുള്ളൂ എന്ന് സാരം. അതായത്, ഒരു യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നത്‌ ഏകദേശം നാലുയൂണിറ്റ് പ്രാഥമിക ഉൗർജം ലാഭിക്കുന്നതിനുതുല്യമാണ്.

കേരളത്തിലെ ഒരു കോടിയിലധികം വരുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾ എല്ലാദിവസവും 100 വാട്ട്‌ ഊർജം ഒരു മണിക്കൂർ ലാഭിച്ചാൽ അത് 1000MWh വൈദുതി ഉപഭോഗമോ ഏകദേശം 500 ടൺ കൽക്കരിയോ വേണ്ടെന്നുവെക്കുന്നതിനുതുല്യമാണ്. ഇത് ഒട്ടും വിഷമമുള്ള കാര്യമേയല്ല. രണ്ട്‌ 9 വാട്ട്‌ എൽ.ഇ.ഡി. ബൾബുകൾ അഞ്ചരമണിക്കൂർ ഓഫ് ചെയ്താലോ (കാർ പോർച്ചിലും വരാന്തയിലുംാ ടെറസിലും വീടിനുചുറ്റുമുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ടുബൾബ്‌), രണ്ടുഫാനുകൾ ഒരുമണിക്കൂർ ഓഫ് ചെയ്താലോ (ഒരു മണിക്കൂർ ഉറക്കം ഫാനില്ലാതെ), ടി.വി. രണ്ടുമണിക്കൂർ വേണ്ടെന്നുവെച്ചാലോ  എ.സി.യും മിക്സിയും ആറുമുതൽ പത്തു മിനിറ്റ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാതിരുന്നാലോ ലാഭിക്കുന്നത്‌ ഏകദേശം 100 Wh ഊർജമാണ്. ഇതിൽ ഒന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ചെയ്യാമല്ലോ. വെള്ളം കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വാട്ടർ പമ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം എട്ടുമുതൽ പത്തു മിനിറ്റ് കുറച്ചുകൊണ്ടും ഇത് സാധിക്കും. ഊർജസംരക്ഷണം പ്രസക്തമാവുന്നത് അത് ഉത്തരവാദിത്വപൂർണമായ ജീവിതലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും എന്നതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ്.

കേരളത്തിന്‌ ചില ഹ്രസ്വകാല പരിഹാരമാർഗങ്ങൾ

കേരളസംസ്ഥാനത്ത് ദിവസേന ആവശ്യമുള്ള 71 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതിയിൽ 34 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് ആഭ്യന്തരമായി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതും 37 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് പുറമേനിന്ന് ലഭിക്കുന്നതുമാണ്. കേന്ദ്ര വൈദ്യുതിനിലയങ്ങളിൽനിന്നും സ്വകാര്യ നിലയങ്ങളിൽനിന്നുമായി സംസ്ഥാനത്തിന് ഏകദേശം 2800 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിൽ കുറവുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് കെ.എസ്.ഇ.ബി. നേരിടുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധി. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് വൈകുന്നേരം ആറുമണിമുതൽ രാത്രി 11 മണി വരെയുള്ള ഈവനിങ് പീക്ക് സമയത്ത് വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം പരമാവധി കുറയ്ക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പവും അഭികാമ്യവുമായ ഒരു മാർഗം അത്യാവശ്യസേവനങ്ങളല്ലാത്ത ഇടങ്ങളിൽ താത്കാലികമായ ലോക്ഡൗൺ ഏർപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ്. ഇവർ സ്വന്തമായി ഊർജം ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നവരാണെങ്കിൽ (സൗരോർജം വഴി) ഇളവ് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായാൽ പുതുക്കാനാവുന്ന സ്രോതസ്സുകളുടെ വ്യാപനം വർധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും.  ഇതിന്‌ പ്രധാനതടസ്സം കെ.എസ്.ഇ.ബി.എലിന്റെ ചില നയങ്ങൾതന്നെയാണ്.

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വൈദ്യുതിധൂർത്ത് കഴിഞ്ഞ കുറേക്കാലമായി ഒരു യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതിപോലും ഉത്പാദിപ്പിക്കാതെ വലിയ തോതിൽ ഉപഭോക്താക്കളുടെ പണത്തിന്റെ പങ്കുകൈപ്പറ്റുന്ന എൻ.ടി.പി.സി.യുടെ കായംകുളം താപവൈദ്യുതിനിലയമാണ്. ദീർഘവീക്ഷണമില്ലാത്ത പദ്ധതി രൂപവത്‌കരണത്തിന്റെ ഒരു മകുടോദാഹരണമാണീ പ്ലാന്റ്. അവർക്കുവേണ്ട ഇന്ധനമായ നാഫ്തയ്ക്ക്‌ താത്കാലികമായ ചില സഹായങ്ങൾ /സബ്‌സിഡികൾ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുജനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ താത്കാലികപരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. പ്രവർത്തിക്കാതെ കിടക്കുന്ന കെ.എസ്.ഇ.ബി.യുടെ ഡീസൽ പ്ലാന്റുകൾക്കും ഇത് ബാധകമാണ്. കടകൾക്കും കെട്ടിടങ്ങൾക്കും ചുറ്റും കത്തിക്കുന്ന ആഡംബരവെളിച്ചങ്ങൾ നിരോധിച്ചും പീക്‌സമയത്ത്‌ ഊർജസംരക്ഷണം നടപ്പാക്കാൻ പൊതുജനത്തോട്‌ അഭ്യർഥിച്ചും സമ്മേളനങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും നിയന്ത്രിച്ചും ഊർജോപഭോഗം കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അണക്കെട്ടുകളിൽ ഉയർന്ന ജലശേഖരമുള്ളതിനാൽ ജലവൈദ്യുതപദ്ധതികളിൽനിന്ന് കൂടുതൽ അളവിൽ വൈദ്യുതി ഉത്‌പാദിപ്പിക്കാനും കഴിയും.

കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു

ഇതിൽനിന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം വൈദ്യുതിക്ഷാമം തത്‌കാലത്തേക്കെങ്കിലും ഒരു സാങ്കേതികപ്രശ്നമല്ല എന്നും തീരുമാനങ്ങൾ വേണ്ടരീതിയിൽ, സമൂഹത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്‌ പ്രയോജനമായ രീതിയിൽ കൈക്കൊള്ളാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്താത്തതുകൊണ്ടാണെന്നുമാണ്.

 ഉത്പാദനം കൂട്ടുക, ഉപഭോഗം നിലനിർത്തുക എന്ന പഴകിയ സാമ്പത്തികശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നയപരിപാടികളിൽനിന്ന് മോചിതരായി, ഉപഭോഗവും ഉത്പാദനവും കുറഞ്ഞാലും നിലനിൽക്കാം എന്ന പുത്തൻചിന്തകളുടെ (triple bottom line- profit, people, and the planet) അടിസ്ഥാനത്തിൽ യൂട്ടിലിറ്റി കമ്പനികൾ മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഊർജമെന്നത് ഒരു പ്രകൃതിവിഭവമാണെന്ന്, സാമൂഹിക സുരക്ഷാകവചമാണെന്ന്  മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടുമാത്രമാണ് വൈദ്യുതിയുത്പാദന കമ്പനികളുടെ പ്രതിനിധികൾ, ബദൽമാർഗങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രകൃതിസ്നേഹികളെ തീവ്രവാദികളാക്കിമാറ്റുന്നത്, പെട്രോളിയം കമ്പനികൾ ഒരു ദയാ ദാക്ഷിണ്യവുമില്ലാതെ വില വർധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഭരണാധികാരികൾ നിസ്സംഗതയോടെ ഇതെല്ലാം നോക്കിനിൽക്കുന്നത്.
(അവസാനിച്ചു)


(കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ചും ഊർജകാര്യക്ഷമതയെക്കുറിച്ചും ഗവേഷണം നടത്തുന്ന ഇക്വിനോക്ട്‌ എന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിയുടെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടറാണ് ലേഖകൻ. 2018-‘19ൽ ഫുൾബ്രൈറ്റ് കലാം ക്ലൈമറ്റ്ചേഞ്ച് ഡോക്ടറൽ ഫെലോഷിപ്പ് നേടിയ നാല് ഇന്ത്യക്കാരിൽ ഒരാളാണ് )