ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നൂറുവർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ നാഴികക്കല്ലുകളായ മൂന്നു പ്രമേയങ്ങളാണുള്ളത്. ആതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണവും ഭൂതകാലത്തിൽനിന്നുള്ള വിടുതിയായിരുന്നു. എന്നാൽ, മൂന്നാമത്തേത് പിൻനടത്തമാണെന്ന് വിമർശകർ പറയുന്നു. 1945-ലാണ് ചരിത്രപരമായ ആദ്യത്തെ പ്രമേയം. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആശയപരമായി ജോസഫ് സ്റ്റാലിനുണ്ടായിരുന്ന ആധിപത്യത്തെ ധിക്കരിച്ച് ‘മാവോ സേ തുങ് ചിന്തകൾ’ പ്രത്യയശാസ്ത്രമായി ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സ്വീകരിച്ചു. മാവോ അനിഷേധ്യ നേതാവായി മാറി. 1949-ൽ പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ചൈന പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അധികാരത്തിന്റെ ഒരേയൊരു കേന്ദ്രബിന്ദുവായിരുന്നു. 1981-ലാണ് ചൈന ചരിത്രത്തിന്റെ കണ്ണി വീണ്ടും പൊട്ടിച്ചത്. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പരമോന്നത നേതാവായിരുന്ന ഡെങ് സിയാവോ പിങ്ങിന്റേതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രമേയം. മാവോവാദത്തിനെതിരേ അന്നേവരെ അസാധ്യമായിരുന്ന വിമർശനങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറായി എന്നതാണ് ചരിത്രപരമായ രണ്ടാം പ്രമേയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ഡെങ് സിയാവോ പിങ്ങിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ‘മാവോ 70 ശതമാനം ശരിയായിരുന്നു. 30 ശതമാനം ശരികേടുകളും’. ഏകാധിപത്യ പ്രവണതയിൽനിന്ന് കൂട്ടായ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് മാറാനായിരുന്നു ഡെങ് സിയാവോ പിങ്ങിന്റെ ആഹ്വാനം. 1982-മുതൽ പ്രസിഡന്റുമാർക്ക് തുടർച്ചയായി രണ്ട് ടേം മാത്രം എന്ന നിബന്ധന നിലവിൽവരുകയും ചെയ്തു.  

മൂന്നാമത്തെ പ്രമേയം ഏറക്കുറെ നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻ പിങ്ങിനുള്ള പ്രശസ്തിപത്രമാണ്. ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ 19-ാം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയുടെ ആറാം പ്ലീനത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട പ്രമേയത്തിൽ മാവോ സേ തുങ്ങിനുശേഷം രാജ്യംകണ്ട ഏറ്റവും ശക്തനായ നേതാവായി ഷിയെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രസിഡന്റ് പദവിയിൽ ഷിയുടെ കാലാവധി അടുത്തവർഷം അവസാനിക്കും. അതിനെത്രയോ മുമ്പുതന്നെ ഷി അധികാരത്തിന്റെ മൂന്നാം ഊഴം ഉറപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന് അധികാരത്തിൽ തുടരാനുള്ള സമ്മതപത്രമായി പാർട്ടിയുടെ പുതിയ പ്രമേയത്തെ കാണാം. അതുകൊണ്ടാണ് കൂട്ടായ നേതൃത്വം എന്ന ഡെങ് ആശയത്തിൽനിന്ന് വ്യക്തികേന്ദ്രിത അധികാരത്തിന്റെ മാവോ യുഗത്തിലേക്ക് ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി തിരിച്ചുനടക്കുന്നുവെന്ന വിമർശനം ഉയരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ നൂറുവർഷത്തെ ചരിത്രവും അനുഭവങ്ങളും വിലയിരുത്തുന്നത് പാർട്ടിയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് പ്ലീനത്തിന്റെ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. ഡെങ് സിയാവോ പിങ്ങിന്റെ പ്രമേയത്തിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വിമർശനങ്ങളെ പടിക്കുപുറത്തുനിർത്തി, വീഴ്ചകൾക്കുമേൽ ചായം പൂശിക്കൊണ്ടാണ് മൂന്നാംപ്രമേയം നൂറുവർഷത്തെ ചരിത്രം സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. പുതുയുഗത്തിൽ സോഷ്യലിസത്തിന്റെ ചൈനീസ് മാതൃകയ്ക്ക് പുതിയ മാനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് കേന്ദ്രകമ്മിറ്റിയിൽ ഷി ജിൻപിങ്ങിന്റെ താക്കോൽസ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കണമെന്ന സന്ദേശവും പാർട്ടി നൽകുന്നു. 

‘‘ഇത് കാലത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ്. ചരിത്രത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. സാധാരണക്കാരന്റെ വികാരം. ഷി ജിൻ പിങ്ങിന്റെ പദവി സംരക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ ചൈനയുടെ ‘പുനരുജ്ജീവന’ കപ്പലിന് അതിന്റെ കപ്പിത്താനെ നഷ്ടമാകാതിരിക്കുന്നു’’ -സി.പി.സി. കേന്ദ്രകമ്മിറ്റിയുടെ പോളിസി റിസർച്ച് ഓഫീസ് തലവനായ ജിയാങ് ജിൻക്വാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിത്. ചുരുക്കത്തിൽ, നിലവിലെ ആഗോള സാഹചര്യത്തിൽ ചൈനയ്ക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ ഷി ജിൻപിങ്ങിനെക്കാൾ കരുത്തനായ നേതാവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുവെക്കുന്നു. അതേസമയം, അധികാരത്തിൽ തുടരാൻ വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പേ ഷി ആരംഭിച്ച നീക്കങ്ങൾക്കുള്ള ഉപസംഹാരം മാത്രമാണ് ഇതെന്ന് വിമർശകർ. 2018-ൽത്തന്നെ പ്രസിഡന്റ് പദത്തിൽ ഒരാൾ രണ്ടുവട്ടം മാത്രമെന്ന വ്യവസ്ഥ ഭേദഗതിചെയ്യാൻ ഷി ജിൻപിങ്ങിന് സാധിച്ചു. 2013-ലാണ് ഷി ജിൻപിങ് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റായി അധികാരമേറ്റത്. 2016-ൽ ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പരമാധികാരിയായി. 2017-ൽ ചൈനീസ് മാതൃകയിലുള്ള സോഷ്യലിസം സംബന്ധിച്ച് ഷിയുടെ തത്ത്വങ്ങൾ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഭരണഘടനയിൽ എഴുതിച്ചേർത്തു. ഇതോടെ പാർട്ടിസ്ഥാപകൻ മാവോ സേ തുങ്ങിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഷി ഉയർന്നു. ഇപ്പോൾ ‘ചരിത്രം തിരുത്തി’ ചരിത്രപുരുഷനായി അവരോധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ, കൈകാര്യംചെയ്യാൻ എളുപ്പമുള്ള ഒരു സാഹചര്യമല്ല, അധികാരകാലാവധി നീട്ടിവാങ്ങിയ ഷി ജിൻ പിങ്ങിനു മുന്നിലുള്ളത്. ചൈനയുടെ സാമ്പത്തികവളർച്ച അസാധാരണമായ വെല്ലുവിളി നേരിടുകയാണെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. യു.എസുമായുള്ള വ്യാപാരയുദ്ധത്തിന് കാര്യമായ അയവൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ ഏഷ്യ പസഫിക്കിലെ പല അയൽരാജ്യങ്ങളുമായും ബന്ധം മോശമാണ്. മാത്രമല്ല, ചൈനയ്ക്കെതിരായ അന്താരാഷ്ട്ര സഖ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.