മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഭരണഘടന ഉറപ്പുനൽകുന്നതാണ് ലിംഗസമത്വം. എന്നാൽ, ഭരണഘടന വിവക്ഷിക്കുന്ന ലിംഗസമത്വവും ലിംഗവിവേചനം തടയലും വേണ്ടത്ര ഉറപ്പാക്കുന്നവയല്ല ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ള വിവാഹനിയമങ്ങൾ. പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള ചുരുങ്ങിയ പ്രായം നിയമങ്ങളിൽ ഏകീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇക്കാരണത്താൽ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിൽലഭ്യത, മാനസിക പക്വതയാർജിക്കൽ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം സ്ത്രീകൾ പലപ്പോഴും പിന്നിലാകുന്നു.ഇന്ത്യയിൽ സ്ത്രീകളുടെ വിവാഹപ്രായവും പുരുഷന്മാരുടേതുപോലെത്തന്നെ 21 വയസ്സാക്കാൻ നിയമഭേദഗതി മുന്നോട്ടുവെക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്രസർക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ കാരണങ്ങളിൽ ചിലതാണ് മേൽപ്പറഞ്ഞവ.2006-ലെ ബാല വിവാഹ നിരോധന നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി നിർദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകളുടെ വിവാഹപ്രായം 18-ൽ നിന്ന് 21 ആക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ പാർലമെന്റിൽ ബില്ലവതരിപ്പിച്ചത്. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ എതിർപ്പിനിടെ ബിൽ വനിതാ ശിശുക്ഷേമ മന്ത്രാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാർലമെന്ററി സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചെങ്കിലും സർക്കാരിന്റെ നീക്കം രാജ്യവ്യാപക ചർച്ചയ്ക്കിടയാക്കി. സ്ത്രീകളുടെ വിവാഹപ്രായം ഉയർത്തുന്നതിനെ അനുകൂലിച്ചും എതിർത്തും വാദങ്ങളുയർന്നു.

വിവാഹപ്രായ ഏകീകരണം എന്തിന്?

1929-ലെ ബാലവിവാഹം തടയൽ നിയമത്തിനുപകരം 2006-ൽ ബാലവിവാഹ നിരോധന നിയമം കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും ഈ ദുരാചാരം പൂർണമായി ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സർക്കാർ പറയുന്നു. ശാരീരികവും മാനസികവും പ്രത്യുത്പാദനപരവുമായ ആരോഗ്യം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ മേഖലയിലും സ്ത്രീകൾ മുന്നേറാതെ രാജ്യത്തിന് പുരോഗതി അവകാശപ്പെടാനാവില്ല. പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് ചുരുങ്ങിയ വിവാഹപ്രായം കുറവായതിനാൽ പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾ പിന്നാക്കം പോകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട്. സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷന്മാരെ കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കേണ്ടതായും വരുന്നു. കൗമാരപ്രായത്തിലെ ഗർഭധാരണം ഒഴിവാക്കുക വഴി മാതൃമരണ നിരക്കും ശിശുമരണനിരക്കും പോഷകാഹാരക്കുറവുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും കുറയ്ക്കാനാകും.ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സ്ത്രീശാക്തീകരണം, ലിംഗസമത്വം, സ്ത്രീകളുടെ തൊഴിൽപ്രാതിനിധ്യം വർധിപ്പിക്കൽ എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് വിവാഹപ്രായം ഏകീകരിക്കുന്നതെന്ന് ബില്ലവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വനിതാ, ശിശുക്ഷേമ മന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനി ലോക്‌സഭയിൽ പറഞ്ഞു. ബാലവിവാഹ നിരോധന നിയമം മതനിരപേക്ഷമാണെന്ന് സുപ്രീംകോടതിതന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഭേദഗതികൾ ഇങ്ങനെ

ജാതി, മത, വർഗ വ്യത്യാസമില്ലാതെ സ്ത്രീകളുടെയും പുരുഷന്മാരുടെയും വിവാഹപ്രായം 21 ആക്കാനാണ് 2006-ലെ ബാലവിവാഹ നിരോധന നിയമത്തിൽ ഭേദഗതികൾ വരുത്തുന്നത്.
ബാലവിവാഹ നിരോധന നിയമത്തിലെ ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന്, 14 വകുപ്പുകളിലും വിവാഹം സംബന്ധിച്ച വിവിധ മത നിയമങ്ങളിലും സ്പെഷ്യൽ മാര്യേജ് ആക്ടിലും ഭേദഗതി വരുത്തിയാണ് സ്ത്രീകളുടെ വിവാഹപ്രായം 21 ആക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം

ഒന്നാം വകുപ്പ്: ബാലവിവാഹ നിരോധ നിയമത്തിലെ ഒന്നാം വകുപ്പിലെ രണ്ടാം ഉപവകുപ്പിൽ ‘ഇന്ത്യയ്ക്കകത്തും പുറത്തുമുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് ബാധകം’ എന്നുപറയുന്നുണ്ട്. ഇതിനൊപ്പം, രാജ്യത്തെ വിവിധ വിവാഹ നിയമങ്ങളിൽ ഇതിന് വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽപ്പോലും എന്ന വ്യവസ്ഥയാണ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത്. ഏതെല്ലാം നിയമങ്ങളാണെന്നും ബില്ലിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 1872-ലെ ഇന്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യൻ വിവാഹനിയമം, 1936-ലെ പാഴ്‌സി വിവാഹ, വിവാഹമോചന നിയമം, 1937-ലെ മുസ്‌ലിം വ്യക്തിനിയമം (ശരീയത്ത്), 1954-ലെ സ്പെഷ്യൽ മാര്യേജ് ആക്ട്, 1955-ലെ ഹിന്ദു വിവാഹനിയമം, 1969-ലെ വിദേശ വിവാഹ നിയമം എന്നിവയോ വിവാഹം സംബന്ധിച്ച മറ്റേതെങ്കിലും ആചാരങ്ങളോ, നിയമങ്ങളോ എതിരാണെങ്കിൽപ്പോലും എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും നിയമഭേദഗതി ബാധകമാണെന്ന് ബില്ലിൽ പറയുന്നു.

രണ്ടാം വകുപ്പ്: മുഖ്യ നിയമത്തിൽ ‘കുട്ടി’ എന്നതിന് പുരുഷനാണെങ്കിൽ 21 വയസ്സ് തികയാത്തതെന്നും സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ 18 വയസ്സ് തികയാത്തതെന്നുമാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൽ പുരുഷനായാലും സ്ത്രീയായാലും 21 വയസ്സ് തികഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയായി കണക്കാക്കുമെന്നാണ് ഭേദഗതി. മറ്റേതെങ്കിലും നിയമങ്ങളോ ആചാരങ്ങളോ ഇതിന് എതിരാണെങ്കിൽപ്പോലും ഇത് ബാധകമാണെന്നും ഭേദഗതിയിൽ പറയുന്നു.

മൂന്നാം വകുപ്പ്: ബാലവിവാഹം സംബന്ധിച്ച പരാതി നൽകുന്നത്, കുട്ടിക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായി രണ്ടുവർഷത്തിനകം വേണമെന്നാണ് ഇതിലെ മൂന്നാം ഉപവകുപ്പിൽ പറയുന്നത്. ഇത് അഞ്ച് വർഷമായി ഉയർത്താൻ ഭേദഗതിയിൽ വ്യവസ്ഥചെയ്യുന്നു.

പതിന്നാലാം വകുപ്പ്: ബാലവിവാഹം സംബന്ധിച്ച കോടതിയുത്തരവുകൾക്ക് വിരുദ്ധമായുള്ള ഇത്തരം വിവാഹങ്ങൾ അസാധുവായിരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നതാണ് 14-ാം വകുപ്പ്. ഇതിൽ 14എ എന്ന ഉപവകുപ്പുകൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കും. അതായത്, ഏതെങ്കിലും നിയമമോ ആചാരമോ അതിന് വിരുദ്ധമാണെങ്കിൽപ്പോലും വ്യവസ്ഥ ബാധകമാണ് എന്നതാണ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത്.

വിവാഹനിയമങ്ങളിലെ ഭേദഗതികൾ

ക്രിസ്ത്യൻ വിവാഹ നിയമത്തിലെ 60-ാം വകുപ്പിനുശേഷം പുരുഷന്റെയും സ്ത്രീയുടെയും പ്രായം 21-ൽ കുറയരുത് എന്നുകൂടി ചേർക്കും. പാഴ്‌സി വിവാഹ, വിവാഹമോചന നിയമത്തിലെ മൂന്നാം വകുപ്പിൽ പതിനെട്ട് തികയാത്ത സ്ത്രീ എന്നത് ‘21 തികയാത്തത്’ എന്നാക്കും. ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് തികയാത്തവരുടെ പിതാവിന്റെയോ രക്ഷിതാവിന്റെയോ ഒപ്പ് സംബന്ധിച്ച ഭാഗം ഒഴിവാക്കും.
സ്പെഷ്യൽ മാര്യേജ് ആക്ടിലെ നാലാം വകുപ്പിലും ഹിന്ദു വിവാഹ നിയമത്തിലെ അഞ്ച്, 13 വകുപ്പുകളിലും പതിനെട്ട് വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് 21 വയസ്സാക്കും.
ഹിന്ദു മൈനോറിറ്റി ആൻഡ് ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് നിയമത്തിലെ ആറാം വകുപ്പിൽ ആൺകുട്ടിയോ വിവാഹിതയല്ലാത്ത പെൺകുട്ടിയോ എന്ന് പറയുന്നതിനുപകരം നിയമപ്രകാരമുള്ള ആൺകുട്ടിയോ നിയമപ്രകാരമുള്ള പെൺകുട്ടിയോ എന്നാക്കും. മറ്റുചില വകുപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യും.
ഹിന്ദു അഡോപ്ഷൻ ആൻഡ് മെയിന്റനൻസ് നിയമത്തിൽ, പ്രായപൂർത്തിയാവാത്തവർ അല്ലാത്ത എന്ന ഭാഗത്തിന് പകരം 21 വയസ്സ് എന്നാക്കും. വിദേശ വിവാഹ നിയമത്തിലെ നാലാം വകുപ്പിൽ 18 വയസ്സ് എന്നത് 21 ആക്കും.

മുസ്‌ലിം വ്യക്തിനിയമം

മുസ്‌ലിം വ്യക്തിനിയമത്തിൽ വിവാഹപ്രായം സംബന്ധിച്ച പ്രത്യേക വകുപ്പുകളോ ഉപവകുപ്പുകളോ ഇല്ല. മുസ്‌ലിം വിവാഹനിയമം ഏതെങ്കിലും നിയമനിർമാണ സഭ പാസാക്കിയതുമല്ല. മറിച്ച് മതനിയമമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, ബാലവിവാഹ നിരോധന നിയമത്തിന്റെ വകുപ്പുകളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുന്ന ബില്ലിലെ വിവാഹ നിയമങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ (ആറാം വകുപ്പിന്റെ അനുബന്ധ പട്ടിക) മുസ്‌ലിം വ്യക്തിനിയമത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശമില്ല. എന്നാൽ, ബില്ലിലെ രണ്ട്, മൂന്ന്, അഞ്ച് വകുപ്പുകൾ വിവിധ മതനിയമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ നിയമങ്ങൾക്കും ബാധകമാണ് എന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ മുസ്‌ലിം വ്യക്തിനിയമത്തിനും ബാധകമാണ്.