തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാക്സിനുകളിലധികവും കോവിഡ് വൈറസിനെ നിർവീര്യമാക്കുന്നതിൽ 70-95 ശതമാനം വരെ പ്രതിരോധശേഷി നൽകാൻ കഴിയുന്നവയാണെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, അവയുടെയൊന്നും പ്രതിരോധശേഷി എത്ര കാലം നിലനിൽക്കുമെന്ന് പൂർണമായും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള 
പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്

5 കോവിഡ് വൈറസ് ബാധയ്ക്കെതിരേ പ്രധാനമായും സജ്ജമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഞ്ചുതരം വാക്സിനുകൾ

01 വീര്യം കുറച്ച വാക്സിൻ (Live-attenuated vaccines)

02 നിർവീര്യമാക്കപ്പെട്ട വാക്സിൻ (Inactivated vaccines)

03 വൈറസ് മെസൻജർ RNA/DNA വാക്സിൻ (Virus mRNA/DNA vaccines)

04 വൈറസ് പ്രോട്ടീൻ വാക്സിൻ (Virus protein vaccines)

05 വൈറസ് വെക്‌ടർ വാക്സിൻ (Virus vector vaccines)

ഇന്ത്യയുടെ തദ്ദേശീയ വാക്സിനായ കോവാക്സിൻ ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ വാക്സിനുകളാണ് കോവിഡിനെതിരേ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി തയ്യാറാവുന്നത്. ഓരോ വാക്സിനും നിർമിക്കാൻ വ്യത്യസ്തമാർഗങ്ങളാണ് അവലംബിക്കുന്നത്. അതിനാൽത്തന്നെ ഇവയോരോന്നും മറ്റൊന്നിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അതായത് രോഗപ്രതിരോധശേഷി നേടിത്തരാനുള്ള കഴിവ്, പ്രതിരോധശേഷിയുടെ കാലയളവ്, പാർശ്വഫലങ്ങൾ എന്നിവ ഓരോന്നിനും വിഭിന്നമായിരിക്കും
പൊതുവേ വൈറസ് ബാധയുണ്ടാകുമ്പോൾ ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥ വൈറസുകളെ അന്യവസ്തുക്കളായി കണക്കാക്കുകയും അവയ്ക്കെതിരായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആന്റിബോഡികൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.  ആന്റിബോഡികൾ വൈറസിന്റെ പ്രോട്ടീനുകളുമായി പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുകയും അവയെ നിർവീര്യമാക്കുകയും ചെയ്യും. വീര്യംകുറച്ചതോ, നിർജീവമാക്കിയതോ അല്ലെങ്കിൽ വൈറസിന്റെ പ്രോട്ടീൻ ഘടകങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ചാലും പ്രതിരോധവ്യവസ്ഥ ആന്റിബോഡികൾ ഉത്‌പാദിപ്പിക്കും. ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധശേഷിയുടെ ഈ അടിസ്ഥാന തത്ത്വത്തെ ആധാരമാക്കിയാണ് എല്ലാ വാക്‌സിനുകളും നിർമിക്കപ്പെടുന്നത്.

 വീര്യം കുറച്ച വാക്സിനുകൾ
ഇവയിൽ വീര്യം കുറച്ച വാക്സിനുകൾ രോഗമുണ്ടാക്കുന്ന വൈറസിനെ വിവിധ രീതികളുപയോഗിച്ച്‌ രോഗമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം വീര്യം കുറച്ചതിനു ശേഷം വാക്സിനായി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വൈറസുകളെ അവയുടെ സ്വാഭാവികരീതിയിൽനിന്ന് വ്യതിചലിപ്പിച്ചു കുറഞ്ഞ താപനിലയിലോ, ജനിതകഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയോ വളർത്തിയെടുത്താണ്  വീര്യംകുറച്ച വൈറസുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്.  ഇത്തരം വൈറസുകൾക്കു വളരെ നേരിയ തോതിലുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങളുണ്ടാക്കാനുള്ള  ശേഷി ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നിരിക്കിലും  ഒരു ഡോസ് വാക്സിൻകൊണ്ടുതന്നെ പൂർണമായും പ്രതിരോധശേഷി ആർജിക്കാൻ ശരീരത്തെ സന്നദ്ധമാക്കാൻ കഴിയും.

ഇവയിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പ്രതിരോധശേഷി വളരെ ഫലപ്രദമായിരിക്കും എന്നുള്ളതിനു പുറമേ വളരെക്കാലം നീണ്ടുനിൽക്കുന്നതുമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത.  എന്നാൽ, വളരെ അപൂർവമായിട്ടാണെങ്കിലും ചില വൈറസുകൾ അവയുടെ രോഗമുണ്ടാക്കുന്ന യഥാർഥ അവസ്ഥയിലേക്ക് രൂപമാറ്റം നടത്തിയേക്കാം എന്നുള്ളത് ഈ വാക്സിന്റെ ന്യൂനതയാണ്. ബയോടെക്‌നോളജി കമ്പനിയായ കോഡാജെനിക്സ് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന സി.ഡി. എക്സ് 005 വീര്യം കുറച്ച കോവിഡ് വാക്സിനാണ്.

 നിർവീര്യമാക്കിയ വാക്സിനുകൾ
നിർവീര്യമാക്കിയ വാക്സിനുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് രാസവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ  ഉയർന്ന താപനിലയോ, റേഡിയേഷൻ മൂലമോ വൈറസുകളുടെ പ്രജനനശേഷി ഇല്ലാതാക്കിയാണ്. അതിനാൽത്തന്നെ വൈറസുകൾക്കു രോഗമുണ്ടാക്കാനുള്ള ശേഷി പാടേ നഷ്ടമായിരിക്കും. നിർവീര്യമാക്കിയ വൈറസുകൾ വാക്സിൻ ആയി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ ബൂസ്റ്റർ ഡോസുകൾ നൽകിയാൽ മാത്രമേ ആവശ്യമായ ആന്റിബോഡികൾ രൂപപ്പെടാനും പ്രതിരോധശേഷി ആർജിക്കാനും കഴിയുകയുള്ളൂ. വീര്യം കുറച്ച വൈറസിനെ അപേക്ഷിച്ച്‌ സുരക്ഷിതമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വാക്സിനുകളാണിവ.  പൂർണമായും നിർവീര്യമാക്കിയ വൈറസുകൾ  ആയതിനാൽ ഇവയ്ക്കു രോഗമുണ്ടാക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരിക്കലും രൂപമാറ്റം നടത്താൻ കഴിയുകയില്ല എന്നുള്ളത് ഇവയുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നു. ചൈനീസ് കമ്പനിയായ സിനോവാക് ബയോടെക് നിർമിക്കുന്ന കോറോണവാക്, ഇന്ത്യയുടെ ഐ.സി.എം.ആർ. സഹകരണത്തോടെ ഭാരത് ബയോടെക് നിർമിക്കുന്ന കോവാക്സിൻ എന്നിവ ഈ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന വാക്സിനുകളാണ്.

 മെസൻജർ വാക്സിനുകൾ
വൈറസിന് ആവശ്യമായ പ്രോട്ടീനുകൾ നിർമിക്കുന്നത് അവയുടെ മെസൻജർ RNA കോശത്തിലെ റൈബോസോമുകളുമായി സംയോജിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ്. മെസൻജർ RNA വാക്സിനുകൾ നിർമിക്കാൻ വൈറസിന്റെ വാക്സിൻ നിർമിക്കാനാവശ്യമായ പ്രോട്ടീനുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന RNA മാത്രം കോശങ്ങളിലേക്കു പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു. മെസൻജർ RNA കോശങ്ങളിലേക്കു പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ വൈറസിന്റെ പ്രോട്ടീൻ രൂപംകൊള്ളുന്നു. ആ പ്രോട്ടീനുകൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ആന്റിബോഡികൾ ശരീരം ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ പ്രതിരോധശേഷി കൈവരുകയും ചെയ്യും. കോശങ്ങളിലെ ജനിതക വസ്തുവിലേക്ക്‌ വൈറസിന്റെ RNA ഒരിക്കലും സംയോജിപ്പിക്കപ്പെടില്ലെന്നതിനാൽ മറ്റ് പാർശ്വഫലങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷിതമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വാക്‌സിനുകളാണ് ഇവ. അമേരിക്കൻ കമ്പനികളായ മോഡേണയുടെ mRNA-1273 വാക്സിനും ഫൈസറിന്റെ BNT162b1 വാക്സിനും മെസൻജർ RNA ആധാരമാക്കിയുള്ള കോവിഡ് വാക്സിനുകളാണ്.

 പ്രോട്ടീൻ വാക്സിനുകൾ
പ്രോട്ടീൻ വാക്സിനുകൾ നിർമിക്കുന്നത് വൈറസിന്റെ പ്രോട്ടീൻ ഘടകങ്ങളുപയോഗിച്ചാണ്. പ്രധാനമായും വൈറസിന്റെ സ്പൈക് പ്രോട്ടീനുകളാണ് വാക്സിൻ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ പ്രോട്ടീനുകൾ ശരീരത്തിലെത്തുന്നതോടെ ഇവയ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ള ആന്റിബോഡികൾ നിർമിച്ചു ശരീരം വൈറസിനെതിരേ പ്രതിരോധശേഷി നേടുന്നു. റഷ്യൻ വെക്‌ടർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ എപിവാക്  കൊറോണ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്‌സിനാണ്. പ്രോട്ടീൻ വാക്സിനുകൾ പൊതുവേ കുറഞ്ഞ പ്രതിരോധ ശേഷി നൽകുന്നവയും കുറഞ്ഞ കാലം മാത്രം നിലനിൽക്കുന്നവയുമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പലതവണ ബൂസ്റ്റർ ഡോസുകൾ എടുക്കേണ്ടതായിവരും.

 വൈറസ് വെക്ടർ
ഒരു വൈറസിനെതിരായിട്ടുള്ള വാക്സിൻ നിർമിക്കുന്നതിന് മറ്റു  വൈറസുകളെ  വാഹകരായി ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയെയാണ് വൈറസ് വെക്‌ടർ വാക്സിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഓക്സ്‌ഫഡ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത്‌ ആസ്ട്രസെനേക്ക നിർമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോവിഷീൽഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചാഡോക്‌സ്-1 (ChAdOx1-ചിമ്പാൻസി അഡിനോവൈറൽ വെക്‌ടർ വാക്സിൻ). ഇവിടെ ചിമ്പാൻസി അഡിനോവൈറസിലേക്ക് കോവിഡ്-19 വൈറസിന്റെ പ്രോട്ടീനുകൾ നിർമിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ജനിതകവസ്തു സന്നിവേശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കോവിഡ്-19 വൈറസിന്റെ പ്രോട്ടീനുകൾ നിർമിക്കാനാവശ്യമായ ജനിതകവസ്തു ചിമ്പാൻസിയുടെ അഡിനോ വൈറസ് വഹിക്കുന്നതിനാൽ ഈ വാക്സിൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കോവിഡിനെതിരായുള്ള പ്രതിരോധശേഷി സ്വായത്തമാക്കാൻ കഴിയും. കൂടുതൽ പ്രതിരോധശേഷി സൃഷ്ടിക്കാൻ ബൂസ്റ്റർ ഡോസുകൾ ആവശ്യമായി വരും. ഇന്ത്യയിൽ സിറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് കോവിഷീൽഡ് വാക്സിന്റെ നിർമാതാക്കൾ. റഷ്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സ്പുട്‌നിക് V എന്ന വാക്സിനും വൈറസ് വെക്റ്റർ വാക്സിനാണ്

തിരുവനന്തപുരം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് വൈറോളജി ലൈഫ് സയൻസസ് പാർക്കിൽ സീനിയർ പ്രിൻസിപ്പൽ സയന്റിസ്റ്റാണ് ലേഖകൻ

പ്രതിരോധശേഷിയും കാലദൈർഘ്യവും

  • 70 - 95 % പ്രതിരോധശേഷി

മുകളിൽ ഉദ്ധരിച്ച വാക്സിനുകളിലധികവും കോവിഡ് വൈറസിനെ നിർവീര്യമാക്കുന്നതിൽ 70-95 ശതമാനം വരെ പ്രതിരോധശേഷി നൽകാൻ കഴിയുന്നവയാണെന്ന് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, അവയുടെയൊന്നും പ്രതിരോധശേഷി എത്ര കാലം നിലനിൽക്കുമെന്ന് പൂർണമായും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പാർശ്വഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അനിശ്ചിതത്വവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം, സാധാരണ ഗതിയിൽ വാക്സിൻ ഉത്‌പാദിപ്പിക്കാനെടുക്കേണ്ട കാലയളവിനെയപേക്ഷിച്ച്‌ വളരെ കുറഞ്ഞസമയം കൊണ്ട് അടിയന്തരമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണിവയെല്ലാം.  എങ്കിലും അടിസ്ഥാനപരമായി വാക്സിനുകളുടെ പ്രവർത്തനതത്ത്വമനുസരിച്ച്‌ കുറേനാളത്തേക്കെ ങ്കിലും പാർശ്വഫലങ്ങളില്ലാതെ പ്രതിരോധശേഷി നൽകാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാക്സിനുകൾ എന്ന് പ്രത്യാശിക്കാം.

അങ്ങനെ കുറച്ചു നാളത്തേക്കെങ്കിലും പ്രതിരോധശേഷി നൽകാൻ കഴിയുന്നവയാണെങ്കിൽപ്പോലും വലിയ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ എന്ന ആശയത്തെ യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുന്നത്  അനിവാര്യമായിരിക്കും. വാക്‌സിൻ സ്വീകരിക്കുന്നവർ പ്രതിരോധശേഷി നേടുന്നതിനാൽ അവരിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് വൈറസ് പടരാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലാതാവുന്നു. അതുവഴി  വൈറസ് ബാധ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുകയും വൈറസിനെ തുടച്ചു നീക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഇടവരുകയും ചെയ്യും എന്ന് അനുമാനിക്കാം.