കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വർഷത്തിനിടയിൽ കേരള സമൂഹത്തിൽ സാംക്രമിക രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ സജീവമാണല്ലോ.   സാംക്രമികരോഗങ്ങൾക്കു മുകളിൽ ജീവിതശൈലീരോഗങ്ങൾ പിടിമുറുക്കുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടുദശാബ്ദങ്ങളായി കാണുന്നത്‌. എന്നാൽ, ഈയടുത്ത കാലത്തായി കേരള സമൂഹത്തിൽ പുതിയ വൈറസ് രോഗങ്ങൾ ആവിർഭവിക്കുന്നതായി നാം കണ്ടു. ബേർഡ്‌ ഫ്ളൂ, H1N1, H5N1, മെർസ്, സിക്ക, നിപ, കോവിഡ് എന്നിവ ഈ ശ്രേണിയിൽപ്പെടുന്നവയാണ്. വൈറസ് അണുബാധ ഒരിക്കലുണ്ടായാൽ പിന്നീട് ആ സമൂഹത്തിൽ രോഗാണു സുഷുപ്തിയിൽ പോകുകയും പിന്നീട് ജനിതക വകഭേദത്താലോ, അല്ലാതെയോ കൂടുതൽ വിനാശകാരിയായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട്. ജന്തുജന്യരോഗങ്ങളുടെ പ്രധാനകാരണം അവയുടെ ആവാസവ്യ വസ്ഥയിലുണ്ടായ വ്യതിയാനങ്ങളാകാം.

ആഗോളതലത്തിൽ കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനം പ്രത്യാഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇതിനുസമാനമായി കേരളത്തിലും വ്യവസ്ഥാപിത രീതിയിൽനിന്ന്‌ ചൂടിലും തണുപ്പിലും വ്യതിയാനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം രോഗാണുക്കളിൽ ജനിതകമാറ്റത്തിനു കാരണമാകാം. കൂടാതെ ഇന്ത്യയിലെ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ജനസാന്ദ്രത കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. തൊഴിൽ, പഠനം, വിവിധ പരിശീലനങ്ങൾ, ബിസിനസ്‌ ആവശ്യങ്ങൾ, ഉല്ലാസയാത്രകൾ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ലോകത്തിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക്‌ യാത്രചെയ്യുന്നവരിലും മലയാളികൾ കൂടുതലാണ്. ഇവയെല്ലാംതന്നെ കേരളത്തിൽ പുതിയ സാംക്രമികരോഗങ്ങളുടെ വരവിന് കാരണമാകാം.

പുത്തൻ സാംക്രമികരോഗങ്ങളെ തിരിച്ചറിയൽ, ചികിത്സ എന്നിവ ഇനിയുള്ളകാലത്ത് ആരോഗ്യരംഗത്തുണ്ടാകാവുന്ന വെല്ലുവിളികളാണ്. ഇവയെക്കുറിച്ചു പഠിക്കുന്നതിനും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം പ്രവചിക്കുന്നതുപോലെ രോഗങ്ങളുടെ ആവിർഭാവം, വ്യാപനം എന്നിവ പ്രവചിക്കുന്നതിനും മോഡേൺ മെഡിസിൻ, വെറ്ററിനറി ചികിത്സാ വിഭാഗം, കാലാവസ്ഥാവിഭാഗം എന്നിവയുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയിലുള്ള വൺ ഹെൽത്ത്‌ നയം നടപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. പൊതുജനാരോഗ്യ വിദഗ്ധനും വെറ്ററിനറി സർജനുമായ കാൽവിൻ ഷ്വാബയാണ് ഇത്തരമൊരു ആശയം 1964-ൽ മുന്നോട്ടുവെച്ചത്. മനുഷ്യൻ, മൃഗങ്ങൾ, പരിസ്ഥിതി എന്നിവയാണ് ഒറ്റ ആരോഗ്യം എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിലെ ഘടകങ്ങൾ. ഈ കാഴ്ചപ്പാട് ആഗോളതലത്തിൽത്തന്നെ മനുഷ്യ-ജന്തു-പരിസ്ഥിതി ശ്രേണീതലത്തിലുള്ള ആരോഗ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പുവരു ത്തുന്നതിനുള്ള ഏകോപനം, ആശയവിനിമയം, സഹകരണം എന്നിവയുടെ ആവശ്യകത മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നു. നിപ രോഗം 2018-ൽ ഉണ്ടായ സമയത്തുതന്നെ ഈ ആവശ്യം ഉയർന്നുവന്നിരുന്നു.

മാനവരാശിയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ ഉയർന്നുവരുന്ന വെല്ലുവിളികളായ പുത്തൻ സാംക്രമികരോഗങ്ങളെ നേരത്തേത്തന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും ചികിത്സിക്കുന്നതിനുംവേണ്ട ഒരുക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ആരോഗ്യരംഗത്ത് മറ്റേതൊരു വികസിത രാജ്യത്തെയും കിടപിടിക്കുന്ന സൂചികകളുള്ള കേരളത്തിൽ.

നമുക്കെന്തു ചെയ്യാൻപറ്റും

സംസ്ഥാനതലത്തിൽ വൺഹെൽത്ത്‌ നയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏകോപനസമിതി രൂപവത്‌കരിക്കുക. 
എല്ലാ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും പൊതു-സ്വകാര്യമേഖലാ വ്യത്യാസമില്ലാതെ പുത്തൻ സാംക്രമികരോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പകരുന്നതിനും അവ കണ്ടെത്തുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും വേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പരിശീലനം നൽകുക. 
പുതിയ ചികിത്സാരീതികളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഡോക്ടർമാർക്ക് നൽകുന്നതിനുവേണ്ടി ശില്പശാലകൾ രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുംനിന്നുള്ള വിദഗ്ധരെ ഉൾപ്പെടുത്തി സംഘടിപ്പിക്കുക. 
ക്വാറന്റീൻ, ഐസൊലേഷൻ എന്നിവ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുവേണ്ട പരിശീലനം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി അങ്കണവാടി, ആശാവർക്കർമാർ, ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാർ എന്നിവർക്ക് നൽകുകയും സമയബന്ധിതമായ റിഫ്രഷർ കോഴ്സുകൾ ഒരുക്കുകയും ചെയ്യുക.
പത്ര, ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾ ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി മാർഗനിർദേശങ്ങൾ നൽകുക. 
രോഗം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമല്ലാതെ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനുവേണ്ടി നിരീക്ഷണസമിതികൾ രൂപവത്‌കരിക്കുക.