കൊറോണ വൈറസ് ഒറ്റ തന്തുക്കളുള്ള ഒരു ആർ.എൻ.എ. വൈറസാണ്. (മനുഷ്യരിൽ രോഗകാരണമായ വസൂരി, ഹെർപിസ്, പാപ്പിലോമ വൈറസുകൾ എന്നിവ ഡി.എൻ.എ. വൈറസുകളാണ്). ആർ.എൻ.എ. വൈറസുകൾ നിരന്തരം ജനിതകമാറ്റത്തിന് (Mutation) വിധേയമായികൊണ്ടിരിക്കും. ഡി.എൻ.എ. വൈറസുകളിലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം. ജനിതകമാറ്റം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അത് തിരുത്തി ശരിയാക്കാനുള്ള സംവിധാനം (പ്രൂഫ് റീഡിങ്‌) വൈറസുകളിലുണ്ട്. എന്നാൽ, ആർ.എൻ.എ. വൈറസുകളിൽ പ്രൂഫ് റീഡിങ്‌ പലപ്പോഴും ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കാറില്ല. ജനിതക മാറ്റം സംഭവിക്കുമ്പോൾ വൈറസിന്റെ രോഗവ്യാപനനിരക്ക്, തീവ്രത എന്നിവ വർധിക്കാം. മാത്രമല്ല വൈറസിനെതിരേ അതിനകം വാക്സിൻ നിർമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫലപ്രദമായില്ലെന്നും വരാം. ഫ്ലൂ വൈറസ് നിരന്തരം ജനിതകമാറ്റത്തിന് വിധേയമാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ജനിതകമാറ്റം കണക്കിലെടുത്ത് ഓരോവർഷവും പുതിയ വാക്സിൻ നിർമിക്കുന്നത്. 

ഇപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ബി 1.1.1.7 എന്ന് പേരിട്ടിട്ടുള്ള ഉപവിഭാഗമാണുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. മനുഷ്യകോശങ്ങളിൽ വേഗം കയറിക്കൂടി കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് വ്യാപിക്കാൻ ഈ ഉപവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വൈറസുകൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് അറിവായിട്ടുണ്ട്. മാറ്റം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് കോശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ വൈറസുകളെ സഹായിക്കുന്ന വൈറസിന്റെ താക്കോൽ എന്നു പറയാവുന്ന സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഘടനയിലായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ എന്ന താക്കോലുപയോഗിച്ച് എ.സി.ഇ.2 (Angiotensin Converting Enzyme 2: ACE2)എന്ന പൂട്ട് തുറന്നാണ് വൈറസ് കോശങ്ങൾക്കുള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നത്.

സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീനിൽ എൻ 501 വൈ (N501Y), പി 681 എച്ച് (P681H) എന്നീ ജനിതകവ്യതിയാനങ്ങളാണുണ്ടായിട്ടുള്ളത്.  രോഗവ്യാപനം വർധിക്കുമെന്നല്ലാതെ ഇതിലൂടെ ഗുരുതരമായ ശാരീരിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. എങ്കിലും  രോഗവ്യാപനം കൂടിയാൽ  അപകടസാധ്യതയുള്ളവരെ  (പ്രായാധിക്യമുള്ളവരും മറ്റു രോഗമുള്ളവരും) രോഗം ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യത വർധിക്കും എന്നത് കണക്കിലെടുത്ത് കരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 

വാക്സിൻ ഫലപ്രദം
പുതിയ ജനിതകമാറ്റം ഇപ്പോൾ നിർമിച്ചുകഴിഞ്ഞ വാക്സിനുകളുടെ  ഫലസിദ്ധിയെ ബാധിക്കുമോ എന്നതാണ് അടുത്ത പ്രശ്നം.  വാക്സിനുകൾ വൈറസിന്റെ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ  ഉത്‌പാദിപ്പിച്ച്  ശരീരത്തിൽ പ്രതിവസ്തുക്കൾ (Antibody)  നിർമിച്ചാണ് രോഗപ്രതിരോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ച ജനിതകവ്യതിയാനം സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ തലത്തിലാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിലും പ്രോട്ടീന്റെ ത്രിമാന ഘടനയിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തിനാൽ  വാക്സിന്റെ ഫലസിദ്ധിയെ ബാധിക്കില്ലെന്നാണ് വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. (ഘടനയാണ്  പ്രവർത്തനത്തെ നിശ്ചയിക്കുന്നത്: Structure Decides the Function)
രോഗനിർണയത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന ആർ.ടി.പി.സി.ആർ., ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റുകൾ വഴി പുതിയ ഉപവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വൈറസുകളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ വരുമോ എന്നതാണ് മറ്റൊരു ആശങ്ക. അങ്ങനെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും ഇപ്പോഴുള്ള രോഗനിർണയ സങ്കേതങ്ങൾവഴി വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്താനാവുമെന്നും വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്.

ലോകത്ത് ഇതുവരെ പല രാജ്യങ്ങളിലായി 20,000-ത്തോളം ജനിതക ശ്രേണീകരണം നടന്നിട്ടുണ്ട്.  ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങൾ  ജെൻ ബാങ്ക് എന്ന പൊതുവിവരസങ്കേതത്തിൽ (ഡേറ്റാബേസിൽ) ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്®. അമേരിക്കയിലെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത്  സാർവദേശീയ ന്യൂക്ലീയോറ്റൈഡ് ശ്രേണീകരണ ഡേറ്റാബസ് സഹകരണത്തിന്റെ   (International Nucleotide Sequence Database Collaboration)   ഭാഗമായി  ഡി.എൻ.എ. ഡേറ്റാബങ്ക് ജപ്പാൻ (DNA DataBank of Japan (DDBJ), യൂറോപ്യൻ ന്യൂക്ലീയോറ്റൈഡ് ആർക്കൈവ്  (European Nucleotide Archive (ENA), എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് ജീൻബാങ്ക് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.  ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ സഹകരണത്തോടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഡേറ്റാബേസിൽ (Global Initiative on Sharing All Influenza Data GISAID). 12,000 സാർസ് കൊറോണ വൈറസ് 2-ന്റെ ​േശ്രണീകരണവിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

വംശാവലികൾ

ഇതിനകം ലോകത്തെമ്പാടുമായി പത്തു പ്രധാന വംശാവലികൾ (CLADES) ആണ് കാണപ്പെട്ടുവരുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പൊതുവംശാവലികൾക്ക്‌ പ്രാദേശികമായി ജനിതകമാറ്റങ്ങൾക്കും വിധേയമാക്കപ്പെടുകയും ഉപവിഭാഗങ്ങളുണ്ടാവുകയും (Haplogroups) ചെയ്യാം.  ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വൈറസിന്റെ വ്യാപനസാധ്യതയിലും തീവ്രതയിലും മാറ്റങ്ങൾ വരാം.  രോഗികളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന രോഗലക്ഷണങ്ങളുടെയും  ചികിത്സാ പ്രതികരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനിതകമാറ്റങ്ങളുടെ പ്രസക്തി പരിശോധിക്കപ്പെടും.  ഇത്തരം പഠനങ്ങളെയെല്ലാം ചേർത്ത്‌  ജനിതക രോഗവ്യാപന ശാസ്ത്രം വളർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. 

ഇന്ത്യയിൽ സി.എസ്.ഐ.ആറിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ  വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കോവിഡ് വൈറസ് ജനിതക പഠനത്തിനായി  ഇൻഡികോവ്‌ജെൻ  (IndiCovGen: Indian Cov 2 Genomes and Genetic Epidemiology Consortium) എന്നൊരു സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.   ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയിൽ  സി.എസ്.ഐ.ആറിന്റെ ഗവേഷണശാലകൾ 2000-ലധികം കോവിഡ്  വൈറസുകളുടെ  ജനിതകശ്രേണീനിർണയം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി നടന്ന വൈറസ് പഠനത്തിൽനിന്നും ലോക വംശാവലികളിൽ ആറെണ്ണം ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ ഇന്ത്യൻ ഉപവിഭാഗമായ എ2എ (A2a),സവിശേഷ ഉപവിഭാഗമായ ഐ/എ3ഐ (I/A3i) എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെടുന്നവയാണെന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ  ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ജീനോമിക്‌സ് ആൻഡ്‌ ഇന്റഗ്രേറ്റീവ് ബയോളജി, അക്കാദമി ഓഫ് സയന്റിഫിക്ക് ആൻഡ്‌ ഇന്നവേറ്റീവ് റിസർച്ച് എന്നീ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ  സഹായത്തോടെ കൊറോണ വൈറസിന്റെ   ജനിതകപഠനം നടന്നിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വ്യാപകമായിട്ടുള്ള എ2എ എന്ന വംശാവലിയാണ് കേരളത്തിലുള്ളത്. ബഹുഭൂരിപക്ഷം വൈറസിന്റെ ജനിതകശ്രേണിയിലും ഡി614ജി (D614G) എന്ന ജനിതകവ്യതിയാനം സ്ഥിതീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഈ വ്യതിയാനം വർധിച്ച വ്യാപനശേഷിക്കു (Infectivtiy) കാരണമായേക്കാം വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള സാംപിളുകൾ മാത്രമാണ് പഠനവിധേയമാക്കിയിയത്. എല്ലാ ജില്ലകളിൽനിന്നുമുള്ള സാംപിളുകൾ ഉപയോഗിച്ചും ജനിതകപഠനം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.