ണ്ണൂർ സർവകലാശാലാ വി.സി. നിയമനത്തിൽ തന്റെ നീതിബോധം വിട്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വന്നുവെന്നും എന്നാൽ, അതിനുശേഷം താൻ അങ്ങേയറ്റം അസ്വസ്ഥനാണെന്നും ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്കയച്ച കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. താൻ നിലവിലുള്ള വി.സി.ക്ക് പുനർനിയമനം നൽകിയത് വിവാദം ഒഴിവാക്കാനായിരുന്നു. 

പുനർനിയമനമെന്നാൽ നിലവിലുള്ളയാൾക്ക് കാലാവധി നീട്ടിക്കൊടുക്കലല്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ താൻ ആവത് ശ്രമിച്ചു. തന്നോട് സംസാരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി നിയോഗിച്ച നിയമോപദേഷ്ടാവിനോടാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്ന നടപടിക്രമങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നല്ല പുനർനിയമനത്തിന്റെ അർഥം. എന്നാൽ, അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിന്റെ (എ.ജി.) അഭിപ്രായമനുസരിച്ചാണ് പുനർനിയമനം ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്.

എ.ജി.യുടേതെന്നു പറഞ്ഞ് തന്ന നിയമോപദേശത്തിൽ ആരുടെയും ഒപ്പില്ലായിരുന്നു. എ.ജി.യുടെ അഭിപ്രായമെങ്കിൽ ഒപ്പിട്ട് തരണമെന്ന് താൻ നിർദേശിച്ചു. അന്ന് വൈകീട്ടുതന്നെ അദ്ദേഹം എ.ജി.യുടെ ഒപ്പും സീലും വെച്ചുതന്നു. നിലവിലുള്ള വി.സി.ക്ക് ഇതേരീതിയിൽ പുനർനിയമനം നൽകുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു. സർക്കാരുമായി ഏറ്റുമുട്ടാൻ താത്പര്യമില്ലായിരുന്നതിനാലും വിവാദം ഒഴിവാക്കാനുമാണ് നിയമന ഉത്തരവിൽ ഒപ്പിട്ടത്. 

സംസ്കൃത വി.സി. നിയമനശുപാർശ നിയമവിരുദ്ധം 

സംസ്കൃത സർവകലാശാലാ വി.സി. നിയമനത്തിന് ആസൂത്രണ ബോർഡ് വൈസ് ചെയർമാൻ അധ്യക്ഷനായ വി.സി. നിർണയ സമിതി ഒരു പേരാണ് നിർദേശിച്ചത്. മൂന്നുപേരുള്ള പാനലാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന യു.ജി.സി. നിർദേശത്തിന്റെ ലംഘനമാണിത്. സംസ്ഥാന നിയമത്തെക്കാളും ആധികാരികത യു.ജി.സി. മാർഗനിർദേശങ്ങൾക്കാണെന്ന എ.ജി.യുടെ ഉപദേശവും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. 

അപ്പലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണൽ: ഹൈക്കോടതിയെയും ഒഴിവാക്കി 

സർവകലാശാലാ അപ്പലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണൽ രൂപവത്കരിക്കാനുള്ള അധികാരം ഗവർണറിൽനിന്ന് സർക്കാരിലേക്കാക്കി നിയമഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നു. ഹൈക്കോടതിയുമായി ആലോചിച്ച് നിയമനം നടത്തണമെന്ന വ്യവസ്ഥയും ഒഴിവാക്കി. ജുഡീഷ്യൽ അതോറിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം എങ്ങനെ ഹൈക്കോടതിയുമായി ആലോചിക്കാതെ ചെയ്യും. ഈ ഭേദഗതി നിയമമായാൽ ചാൻസലറോടോ ഹൈക്കോടതിയോടോ ആലോചിക്കാതെ ട്രിബ്യൂണലുകളെ നിയമിക്കാൻ സർക്കാരിന് സർവാധികാരം കിട്ടും. 

ചാൻസലറുടെ പേരിൽ കേസിനുപോകുന്ന വി.സി. 

സർവകലാശാലാ അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം രാഷ്ട്രീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിതരായവരാണ്. അക്കാദമിക കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് ആ രംഗത്തിന് പുറത്തുനിന്നുള്ളവരാണ്. ചാൻസലറായ തന്റെ പേരിൽ ഒരു വി.സി. കേസിനുപോകുന്ന സ്ഥിതിവരെ അച്ചടക്കലംഘനം വളർന്നു. സംസ്ഥാനസർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും അദ്ദേഹം ആറുമാസം പിന്മാറിയില്ല. പെരുമാറ്റലംഘനത്തിന് അദ്ദേഹത്തിനെതിരേ എന്തുകൊണ്ട് നടപടിയുണ്ടാകുന്നില്ല? അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നതുപോലെ രാഷ്ട്രീയബന്ധങ്ങൾ മൂലമാണോ? 

ആവർത്തിച്ച്  ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും  വി.സി.ക്ക് ശമ്പളമില്ല

ശ്രീനാരായണഗുരു ഓപ്പൺ സർവകലാശാലയിൽ ഒരുവർഷം കഴിഞ്ഞാണ് അധ്യാപക നിയമനത്തിന് അനുമതിനൽകിയത്. നിയമന നടപടികൾക്ക് മൂന്നുമാസം വേണ്ടിവരും. അപ്പോഴേക്കും ഇതുസംബന്ധിച്ച് യു.ജി.സി.ക്ക് വിവരം നൽകേണ്ട സമയം കഴിയും. ചുരുക്കത്തിൽ രണ്ടാം വർഷവും അവിടെ അക്കാദമിക കോഴ്‌സുകൾ നടത്താൻ കഴിയാതെ വരും. ഈ സർവകലാശാലയിലെ വി.സി.ക്ക് ശന്പളം നൽകുന്നില്ലെന്നതുതന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിനുള്ള താത്പര്യക്കുറവിന് ഉദാഹരണമാണ്. രാജ്ഭവനിൽനിന്ന് മൂന്നുതവണ കത്തയച്ചു. ആറുമാസത്തിനുശേഷം രണ്ടുതവണ ഓർമിപ്പിച്ചുള്ള കത്തും നൽകി. എന്നാൽ, ചാൻസലറുടെ ഓഫീസിൽനിന്നുള്ള കത്തുകൾ കണ്ടതായിപ്പോലും സർക്കാർ നടിച്ചില്ല.

അക്കാദമിക്‌ തകർച്ചയുടെകാരണങ്ങൾ 

സംസ്ഥാനത്തിനു പുറത്ത് മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്ന ഗവേഷകരും അധ്യാപകരും കേരളത്തിൽ പരാജയമാകുന്നത് തന്നെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതായി പ്രൊഫ. സി.എൻ.ആർ.റാവു സംസ്ഥാനത്തെ വി.സി.മാർക്കുള്ള കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. കേരളത്തിൽനിന്ന് കുട്ടികൾ പുറത്തേക്കു പോകുന്നതിന്റെ കാരണമായി ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ നിലവാരത്തകർച്ചയും നല്ല സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കുറവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. നിയമവും നടപടിക്രമങ്ങളും പാലിക്കാതെ നടക്കുന്ന ചില നിയമനങ്ങളുടെ പേരിലാണ് കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകൾ വാർത്തകളിൽ നിറയുന്നത്. 

ഇങ്ങനെ തുടരാനാകില്ല

രാഷ്ട്രീയ താത്‌പര്യം അനുസരിച്ച്‌ പല നയം

കണ്ണൂർ, സംസ്കൃതം സർവകലാശാലകളിൽ രാഷ്ട്രീയ താത്‌പര്യത്തിനായി പരസ്പരവിരുദ്ധമായ നയമാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചതെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനയച്ച കത്തിൽ പറയുന്നു.  വി.സി. നിർണയസമിതി നിലനിൽക്കെ അത് പിരിച്ചുവിട്ട് നിലവിലുള്ള വി.സി.ക്ക് നിയമനം നൽകാനാണ് സർക്കാർ സമ്മർദം ചെലുത്തിയത്. സർവകലാശാലാ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രായപരിധി കഴിയുമെന്ന കാര്യം താൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചെങ്കിലും പുനർനിയമനത്തിന് വയസ്സ് ബാധകമല്ലെന്ന നിയമോപദേശമാണ് സർക്കാർ നൽകിയത്. നിയമത്തെക്കാൾ ആധികാരികത യു.ജി.സി. നിർദേശത്തിനാണെന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിന്റെ നിയമോപദേശമാണ് സർക്കാർ ഹാജരാക്കിയത്. 
സംസ്കൃത സർവകലാശാലാ വി.സി. നിയമനത്തിലാകട്ടെ യു.ജി.സി. മാർഗനിർദേശത്തിനല്ല, നിയമത്തിനാണ് ആധികാരികതയെന്ന മറുവാദമാണ് സർക്കാർ ഉന്നയിക്കുന്നത്. വി.സി. നിർണയസമിതിക്ക് രണ്ടുമാസത്തിനുള്ളിൽ പേര് നിർദേശിക്കാനായില്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ നിർദേശിക്കുന്ന ആളിനെ വി.സി.യായി നിയമിക്കണമെന്ന നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ സർക്കാർ മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നത്. എന്നാൽ വി.സി. നിയമനത്തിനായി സമിതി മൂന്നംഗ പാനൽ ചാൻസലർക്ക് നൽകണമെന്നാണ് യു.ജി.സി. വ്യവസ്ഥ. 
യു.ജി.സി. പ്രതിനിധികൂടി ഉൾപ്പെട്ട സമിതി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് താത്പര്യമില്ലാത്ത ഒരാളുടെ പേരുകൂടി പാനലിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന ആരോപണമാണ് ഉയരുന്നത്. പകരം വി.സി. നിർണയസമിതിയുടെ കാലാവധി തീർന്നതിന്റെ തൊട്ടുപിറ്റേന്നുതന്നെ സർവകലാശാലാ നിയമപ്രകാരം ഒരുപേര് നിർദേശിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് നിയമനം നൽകണമെന്ന് സമ്മർദം ചെലുത്തുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ഇതുസംബന്ധിച്ച ഫയൽ ഗവർണർ തിരിച്ചയക്കുകയും സർക്കാരിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കത്ത് നൽകുകയും ചെയ്തു.ബുധനാഴ്ചയാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച കത്ത് ഗവർണർ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നൽകിയത്. കത്തിന്റെ പകർപ്പ് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആർ. ബിന്ദുവിനും ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ വൈസ് ചെയർമാൻ രാജൻ ഗുരുക്കൾക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.