കൊച്ചി : വാറന്റി കാലയളവിനുള്ളിൽത്തന്നെ പ്രവർത്തനരഹിതമായ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ വിലയും നഷ്ടപരിഹാരവും കോടതിച്ചെലവും ഉപഭോക്താവിന് നൽകണമെന്ന് എറണാകുളം ജില്ലാ ഉപഭോക്തൃ തർക്ക പരിഹാര കമ്മിഷൻ ഉത്തരവിട്ടു.

കേടായ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ വിലയായ 11,300 രൂപയും 6000 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരവും കൂടാതെ 2000 രൂപ കോടതിച്ചെലവും ഉപഭോക്താവിന് നൽകണമെന്നാണ് ഉത്തരവ്. 30 ദിവസത്തിനകം എതിർകക്ഷികൾ ഇത് ഉപഭോക്താവിന് നൽകണം.

കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷൻ ഡി.ബി. ബിനു, മെമ്പർമാരായ വൈക്കം രാമചന്ദ്രൻ, ടി.എൻ. ശ്രീവിദ്യ എന്നിവർ ഇതു സംബന്ധിച്ച് എതിർകക്ഷികൾക്ക് നിർദേശം നൽകി. എറണാകുളം പെരുമ്പിള്ളി വെട്ടിക്കാട് വീട്ടിൽ വി.എ. ജയകുമാർ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് നടപടി.