കാക്കനാട് : ഉറവിടം അറിയാത്ത രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടിയതോടെ തൃക്കാക്കര നഗരസഭയിലെ ആറ്‌്‌ ഡിവിഷനുകൾ കൂടി കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളാക്കി.

വാർഡ്-1 (മരോട്ടിച്ചോട്), 2 (ബി.എം. നഗർ), 3 (തോപ്പിൽ നോർത്ത്), 40 (സഹകരണ റോഡ്), 41 (തോപ്പിൽ സൗത്ത്), 42 (മാമ്പിള്ളിപ്പറമ്പ്) എന്നീ വാർഡുകളാണ് കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളാക്കിയത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ സമ്പർക്കപ്പട്ടികയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആറ്്‌ വാർഡുകളെ പുതുതായി കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ മൊബൈൽ ലൊക്കേഷൻ കൂടി പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് ഇവയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയതെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.