കാക്കനാട് : കോവിഡ്-19 പരിശോധനയും ചികിത്സയും കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാക്കാൻ അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ എമർജൻസി മൊബൈൽ മെഡിക്കൽ ടീം പ്രവർത്തനം തുടങ്ങും. ഡോക്ടർ, നഴ്സ് തുടങ്ങിയവർ വാഹനത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും.

അടിയന്തര ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുക, കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കുക എന്നിവയാണ് പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ.

കളക്ടർ എസ്. സുഹാസിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ജില്ലാതല കോവിഡ്‌ അവലോകന യോഗത്തിലാണ് ഇൗ തീരുമാനം. ജില്ലയിൽ പുതിയ ആർ.ടി.പി.സി.ആർ. മെഷീൻ എറണാകുളം പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ലാബിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായുള്ള ടെസ്റ്റ് റൺ അടുത്തയാഴ്ച നടക്കും. ഒരാഴ്ചയ്ക്കുശേഷം മെഷീൻ സാമ്പിൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ദിവസേന 200 സാമ്പിളുകൾ പുതിയ മെഷീനിൽ പരിശോധിക്കാം.