ചെറായി : കാറ്റിലും മഴയിലും വീടിന് മുകളിൽ മരംവീണു. എടവനക്കാട് 9-ാം വാർഡിൽ കൂട്ടുങ്ങൽച്ചിറ പള്ളത്ത് കണ്ണന്റെ വീടിനു മുകളിലാണ് ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിലെ കാറ്റിലും മഴയിലും മരംവീണത്. ഷീറ്റ്‌മേഞ്ഞ വീട് ഭാഗികമായി തകർന്നു. പഞ്ചായത്തിലും വില്ലേജിലും വിവരം അറിയിച്ചു.