ആലുവ : ആലുവ ലാർജ് ക്ലസ്റ്ററിൽ ശനിയാഴ്ച റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 30 കോവിഡ് കേസുകൾ. കൂടുതൽ പേർ ചൂർണിക്കരയിൽ നിന്നാണ്, 12 എണ്ണം. ഇതിൽ ആറുപേർ സ്ത്രീകളും ആറുപേർ പുരുഷൻമാരുമാണ്.

കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരിയായ ചൂർണിക്കര സ്വദേശിനിയുമുണ്ട്. കീഴ്‌മാട് പഞ്ചായത്തിൽ എട്ടുപേർക്ക്‌ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി. ഒരു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും.കടുങ്ങല്ലൂരിൽ അഞ്ചുപേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതിൽ 6 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയും ഉണ്ട്. ആലങ്ങാട് മൂന്ന് സ്ത്രീകൾക്കും രണ്ട്് പുരുഷൻമാർക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആലുവ നഗരസഭ, എടത്തല, ചെങ്ങമനാട്, കരുമാല്ലൂർ മേഖലകളിൽ നിന്ന് ശനിയാഴ്ച പുതിയ രോഗികളില്ല.