ആലുവ: ഉളിയന്നൂർ ദ്വീപിൽ ഉളിയന്നൂർ പനഞ്ചിക്കുഴി ഷബീറിന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്തെ കിണർ ഇടിഞ്ഞുതാഴ്ന്നു. കഴിഞ്ഞദിവസം രാവിലെയാണ് സംഭവം. പ്രളയത്തിൽ വെള്ളംകയറിയ പ്രദേശമാണിത്. കഴിഞ്ഞദിവസങ്ങളിലുണ്ടായ ശക്തമായ മഴയിൽ ഇവിടെ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാൻ കഴിയാതെ കെട്ടിക്കിടന്നിരുന്നു. ഇതായിരിക്കാം കിണർ ഇടിയാൻ കാരണമെന്ന് കരുതുന്നു. വാർഡ് അംഗം നിഷ ബിജു സന്ദർശിച്ചു.