കൊച്ചി: കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ പ്രതിരോധത്തിന്റെ കൂറ്റൻ മതിൽ തീർത്ത്‌ ഹോമിയോപ്പതിയും. കോവിഡ് പ്രതിരോധ മരുന്ന് കോവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ ഏറെ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു. കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗത്തെ പ്രതിരോധിച്ച മാതൃകയിൽ അടുത്ത ഘട്ടത്തേയും ഫലപ്രദമായി നേരിടാനാണ്‌ ഹോമിയോ വകുപ്പ് ഒരുങ്ങുന്നത്. കോവിഡനന്തര ചികിത്സയ്ക്കും പ്രത്യേക ക്ലിനിക്കുകൾ തുടങ്ങി സമഗ്ര പദ്ധതികളാണ്‌ വകുപ്പ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽനിന്നു ലഭ്യമായ എല്ലാ കരുത്തും ഉപയോഗിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാനാണു ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന്‌ ജില്ലാ ഹോമിയോ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഇൻ ചാർജ്‌ ഡോ. സൂസൻ മത്തായി പറഞ്ഞു. “നൂറുകണക്കിനു രോഗികളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചികിത്സ തേടിയെത്തുന്നത്. ഡിസ്പെൻസറികളിൽനിന്ന്‌ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടറുമായി ടെലി കൺസൽട്ടൻസി നടത്തി ചികിത്സ തേടാം. ഡോക്ടറോടു സംസാരിച്ച ശേഷം നിർദേശിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ഡിസ്പെൻസറിയിൽ നിന്നു വാങ്ങാം. യാത്ര നടത്താതെ തന്നെ ജില്ലയുടെ ഏതു ഭാഗത്തും ആളുകൾക്കു പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്ന പദ്ധതിയാണിത്” - ഡോ. സൂസൻ മത്തായി പറഞ്ഞു.

കോവിഡനന്തരം മുന്നോട്ട്

കോവിഡിനു ശേഷമുള്ള ചികിത്സയ്ക്കായി ഹോമിയോ വകുപ്പ് പുതിയ ക്ലിനിക്കുകൾ തുടങ്ങി. ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ ഡോ. വി.ജി. അജിത് കുമാറും ഡോ. സ്മിത കെ. മേനോനും ഡോ. സി.എസ്. റിഫ്‌നയുമൊക്കെ പങ്കുവെച്ചത് അക്കാര്യമാണ്. “മേയ് രണ്ടാം വാരത്തിലാണ്‌ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ക്ലിനിക് തുടങ്ങിയത്. കോവിഡ്മുക്തിക്കു ശേഷം പലരും ക്ഷീണം, ശരീരവേദന, ഉറക്കമില്ലായ്മ, ചുമ തുടങ്ങിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ രാവിലെ ഒമ്പതു മുതൽ രണ്ടു മണി വരെയാണ് പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ക്ലിനിക്‌ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഡിസ്പെൻസറികളിൽ ഉച്ചയ്ക്കു 12 മുതൽ രണ്ടുമണി വരെയും” - ഡോ. സ്മിത പറഞ്ഞു.

രക്തപരിശോധനയും ഇ.സി.ജി.യും അടക്കമുള്ള ടെസ്റ്റുകൾക്കായി മികച്ച ലാബും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഞ്ഞ വിഭാഗം റേഷൻ കാർഡുള്ളവർക്ക്‌ എല്ലാ പരിശോധനകളും സൗജന്യമാണ്. പിങ്ക് കാർഡിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്കു പകുതി നിരക്ക് മതി.

പ്രതിരോധം തന്നെയാണ് പ്രധാനം

കോവിഡിനെ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി പ്രതിരോധിക്കാനാണ്‌ ഹോമിയോ വകുപ്പ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ മരുന്നു തേടി നൂറുകണക്കിന്‌ ആളുകളാണ് ആശുപത്രികളെ സമീപിക്കുന്നത്. മൂന്നു ദിവസം തുടർച്ചയായി കഴിക്കേണ്ട മരുന്ന് 21 ദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം ആവർത്തിക്കണം. ജീവനക്കാരുടെ കുറവ് പോലെയുള്ള പരിമിതികളുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചുനിന്ന്‌ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുകയാണ്

- ഡോ. ലീന റാണി, ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ