കാലടി : തിരുവൈരാണിക്കുളം ക്ഷേത്രത്തിലെ രണ്ട് ജീവനക്കാർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇനിയൊരറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതു വരെ ഭക്തജനങ്ങളെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതല്ലെന്ന് സെക്രട്ടറി കെ.എ. പ്രസൂൺകുമാർ അറിയിച്ചു. ക്ഷേത്രത്തിലെ ദൈനംദിന പൂജകളും നിത്യനിദാന ചടങ്ങുകളും പതിവുപോലെ നടക്കും.