ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കിടങ്ങൂർ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം: ഷഷ്ഠി ഊട്ട് 8.00

കറുകുറ്റി പാറപ്പുറം ബാലസുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം: ഷഷ്ഠി ഉത്സവം 6.00

എടത്തല പിറളി ധർമ്മശാസ്ത ഭദ്രകാളീക്ഷേത്രം: ഭാഗവതസപ്താഹയജ്ഞം 6.00

ആലുവ കുന്നത്തേരി അയ്യപ്പസ്വാമി ക്ഷേത്രം: ദേശവിളക്ക് ഉത്സവം വിദ്യാഗോപാല മന്ത്രാർച്ചന 5.30

മറ്റൂർ വാമനപുരം മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം: ദശാവതാരം ചന്ദനംചാർത്ത്. ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരദർശനം വൈകീട്ട് 5.00.

മലയാറ്റൂർ പന്തയ്ക്കൽ വിഷ്ണു ഭഗവതീക്ഷേത്രം: ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരദർശനം ചന്ദനംചാർത്ത് വൈകീട്ട് 5.00.

വെള്ളാരപ്പിള്ളി വാര്യാട്ട് സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം: ഷഷ്ഠി ഉത്സവം. വെള്ളനിവേദ്യ പ്രസാദ വിതരണം രാവിലെ 8.00, പ്രസാദ ഊട്ട് 12.00.

അയ്യമ്പുഴ ഉപ്പുകല്ല് താണിക്കോട് സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രം: ഷഷ്ഠി ഉത്സവം. പടികയറി ദർശനം രാവിലെ 6.00.

കേരള മീഡിയ അക്കാദമി: കോൺവൊക്കേഷൻ. ഗവർണർ പി. സദാശിവം. 4.30

തേവര സേക്രഡ് ഹാർട്ട് കോളേജ്: ഡോ. ഡാൻ തോട്ടക്കര മെമ്മോറിയൽ ദേശീയ സെമിനാർ. 10.00

ഫോർട്ട്കൊച്ചി ദ്രാവീഡിയ ആർട്ട് ഗാലറി: ടേൽസ് അണ്ടർ ദ മൺസൂൺ ക്ലൗഡ്സ്. 9.00

ബോൾഗാട്ടി പാലസ്: കൊച്ചി ഡിസൈൻ ഫെസ്റ്റ്. 10.00

എറണാകുളം അധ്യാപക ഭവൻ: കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ

ജില്ലാ സമ്മേളനം

മട്ടാഞ്ചേരി ഇന്ദ്രിയം ആർട്ട് ഗാലറി: ചിത്രപ്രദർശന പരമ്പര 10.00

നെട്ടേപ്പാടം റോഡ് സത്സംഗ മന്ദിരം: ചിന്മയ മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സാധനാപഞ്ചകവും ഭഗവത്ഗീതാ ക്ലാസും 6.00

ചങ്ങമ്പുഴ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം: കെ. സരസ്വതിയമ്മ അനുസ്മരണം 6.00

എറണാകുളം ടൗൺ ഹാൾ: ഖാദി എക്സിബിഷൻ 10.00

വടുതല പള്ളിക്കാവ് ക്ഷേത്രം: മണ്ഡലം ചിറപ്പ്. ചെണ്ടമേളം. 7.00

സൗത്ത് ചിറ്റൂർ റോഡ് ക്രിസ്ത്യൻ ബുക്ക് സെന്റർ: ബൈബിൾ പുസ്തകോത്സവം. 10.00

അയ്യപ്പൻകാവ് പകൽ വീട്: പ്രതിവാര ചർച്ച. മാതൃഭാഷയുടെ ഊർജം - അവതരണം പ്രൊഫ. കൃഷ്ണമ്മ. 11.00