ആലപ്പുഴ: കേരളത്തിന് സൂര്യന്‍ നിഴലില്ലാനിമിഷങ്ങള്‍ സമ്മാനിക്കുന്ന ദിവസങ്ങള്‍ (സീറോ ഷാഡോ ഡേ) വരുന്നു. സൂര്യന്റെ ഉത്തരായനകാലത്തെ നിഴലില്ലാദിനങ്ങള്‍ കേരളത്തില്‍ ഞായറാഴ്ച (ഏപ്രില്‍ 11) മുതലാണ്. വിവിധ ജില്ലകളില്‍ വ്യത്യസ്ത ദിവസങ്ങളിലാണ് നിഴലില്ലാനിമിഷങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കാനാവുക.

നട്ടുച്ചയ്ക്ക് സൂര്യന്‍ തലയ്ക്കുമുകളിലായിരിക്കും എന്നുപറയാറുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ നട്ടുച്ചകളിലും അതു സംഭവിക്കില്ല. ഒരുവര്‍ഷം ഒരിടത്ത് രണ്ടുദിവസം മാത്രമാണ് സൂര്യന്‍ നമ്മുടെ നേരെ മുകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നത്. അപ്പോള്‍ നിഴലുകള്‍ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ആ ദിനങ്ങളാണ് നിഴലില്ലാദിവസങ്ങള്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ദക്ഷിണായനകാലത്തും ഉത്തരായനകാലത്തും ഓരോ ദിവസങ്ങള്‍ ഇത്തരത്തിലുണ്ടാകും. ഇന്ത്യയില്‍ ഇത്തരം ദിവസങ്ങള്‍ വരുന്നത് ഏപ്രിലിലും ഓഗസ്റ്റിലുമാണ്.

ഭൂമിയില്‍ +23.5 ഡിഗ്രിക്കും -23.5 ഡിഗ്രിക്കും ഇടയില്‍ അക്ഷാംശംവരുന്ന ഇടങ്ങളില്‍ മാത്രമേ ഇത്തരം നിഴലില്ലാദിവസങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകൂ. കേരളം മുഴുവനായും ഈ പരിധിയില്‍ വരുന്നു. ഉത്തരേന്ത്യയില്‍ ഇത് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അവിടം ഈ പരിധിക്ക് വെളിയിലായതിനാലാണ്. ഓരോ പ്രദേശത്തെയും നിഴലില്ലാനേരം കണ്ടെത്താന്‍ മൊബൈല്‍ ആപ്ലിക്കേഷനും ലഭ്യമാണ്. ആന്‍ഡ്രോയ്ഡില്‍ സീറോ ഷാഡോ ഡെയ്‌സ് എന്ന് തിരഞ്ഞാല്‍ ഇതുലഭിക്കും.

വിവിധ ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിഴലില്ലാനേരം ചുവടെ.

തിരുവനന്തപുരം-ഏപ്രില്‍ 11-ന് 12.24 കൊല്ലം-12-ന് 12.25 പത്തനംതിട്ട -13-ന് 12.24 ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം-14-ന് 12.25 ഇടുക്കി-15-ന് 12.22

എറണാകുളം-15-ന് 12.25 തൃശ്ശൂര്‍-17-ന് 12.25

പാലക്കാട്-18-ന് 12.23 മലപ്പുറം-18-ന്-12.25

കോഴിക്കോട്-19-ന് 12.26 വയനാട്-20-ന് 12.25 കണ്ണൂര്‍-21-ന് 12.27 കാസര്‍കോട്-22-ന് 12.29