വീണ്ടും പിണറായി വിജയന്‍. നിലപാടുകളില്‍ ചങ്കുറപ്പിന്റേയും കാര്‍ക്കശ്യത്തിന്റെയും വിജയം. ഇനി നമുക്ക് ക്യാപ്റ്റന്‍ പിണറായി വിജയന്‍ എന്ന ചരിത്രനായകന്‍