പൂരങ്ങളുടെ നാടായ തൃശ്ശൂര്‍ ഇക്കുറി ഇരട്ടപ്പൂരത്തിനുളള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ഏപ്രില്‍ ആറിന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂരവും 23ന് പൂരങ്ങളുടെ പൂരമായ സാക്ഷാല്‍ തൃശ്ശൂര്‍പൂരവും. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധികളെ മറന്ന് ശക്തന്‍ മാര്‍ക്കറ്റും അരിയങ്ങാടിയും വെള്ളേപ്പങ്ങാടിയും ഉണര്‍ന്നുകഴിഞ്ഞു. 2016 നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ആകെ ചുവന്ന തൃശ്ശൂര്‍ ഇക്കുറി ആര്‍ക്കൊപ്പം നില്‍ക്കും? എങ്ങും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചര്‍ച്ചകള്‍ മാത്രം.