കല്പറ്റ: തദ്ദേശതിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി ജില്ലയിൽ നിയോഗിച്ചത് 5090 പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ. ആകെ 848 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളിലേക്കായി 4240 പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും അടിയന്തരഘട്ടങ്ങളിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനായി 850 (20 ശതമാനം) ഉദ്യോഗസ്ഥരെ റിസർവ് വിഭാഗത്തിലും നിയമിച്ചു. ഇതുകൂടാതെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായവർക്കും ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുന്നവർക്കും പ്രത്യേക തപാൽ ബാലറ്റ് എത്തിക്കുന്നതിന് പോളിങ് ഓഫീസർമാരെ നിയമിക്കും.

23 ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുകളിലായി 749 പോളിങ് ബൂത്തുകളും മൂന്നു മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ 99 ബൂത്തുകളുമാണ് സജ്ജീകരിച്ചത്. കൂടുതൽ പോളിങ് ബൂത്തുകളുള്ളത് നെന്മേനി, പനമരം പഞ്ചായത്തുകളിലാണ്-46 വീതം. ഏറ്റവും കുറവ് തരിയോട്, വെങ്ങപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തുകളിലാണ്-13 വീതം. ബൂത്തുകളിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായി റാമ്പ് സൗകര്യം ഒരുക്കും.

സാനിറ്റൈസർ നൽകാൻ പോളിങ് അസിസ്റ്റന്റ്

പോളിങ് ബൂത്തിൽ ഒരു പ്രിസൈഡിങ് ഓഫീസറും ഒരു ഫസ്റ്റ് പോളിങ് ഓഫീസറും രണ്ട് പോളിങ് ഓഫീസർമാരും ഒരു പോളിങ് അസിസ്റ്റന്റും ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചു പേരാണ് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടാകുക. ആകെ 848 പ്രിഡൈഡിങ് ഓഫീസർമാരും 848 ഫസ്റ്റ് പോളിങ് ഓഫീസർമാരും 1696 പോളിങ് ഓഫീസർമാരും 848 പോളിങ് അസിസ്റ്റന്റുമാരും ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടാകും. കോവിഡ് രോഗപശ്ചാത്തലത്തിൽ, വോട്ട് ചെയ്യാൻ എത്തുന്നവർക്ക് ബൂത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴും പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴും സാനിറ്റൈസർ നൽകുന്നതിനാണ് ഒരു പോളിങ്ങ് അസിസ്റ്റന്റിനെ ഇത്തവണ കൂടുതലായി നിയമിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ആകെ 1206 വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങളാണ് ജില്ലയിൽ സജ്ജമാക്കിയത്. ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിലേക്ക് 935 കൺട്രോൾ യൂണിറ്റുകളും 2820 ബാലറ്റ് യൂണിറ്റുകളും.

നഗരസഭയിലേക്ക് 271 കൺട്രോൾ യൂണിറ്റുകളും 311 ബാലറ്റ് യൂണിറ്റുകളും. ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളിൽ മൾട്ടി പോസ്റ്റ് ഇലക്‌ട്രോണിക് വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മൂന്നു ബാലറ്റ് യൂണിറ്റുകളും ഒരു കൺട്രോൾ യൂണിറ്റുമടങ്ങിയതാണ് മൾട്ടി പോസ്റ്റ് ഇലക്‌ട്രോണിക് വോട്ടിങ്ങ് യന്ത്രങ്ങൾ. നഗരസഭകളിൽ ഉപയോഗിക്കുക സിംഗിൾ പോസ്റ്റ് വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങളാണ്.

എല്ലാ വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങളുടെയും ആദ്യഘട്ട പരിശോധന പൂർത്തിയായി. വോട്ടെടുപ്പിന് നാലുദിവസം മുമ്പ് വരണാധികാരികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബാലറ്റ് ലേബൽ വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ച് സജ്ജമാക്കും.

പരിശീലനം നൽകി

തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പനമരം ബ്ലോക്കിലെ പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിശീലനം നൽകി. പനമരം ഗവ.എച്ച്.എസ്. സ്കൂളിൽ നടന്ന പരിശീലന ക്ലാസിന് പനമരം ബ്ലോക്ക് റിട്ടേണിങ്്‌ ഓഫീസർ നൈസി റഹ്‌മാൻ, അസിസ്റ്റന്റ് റിട്ടേണിങ് ഓഫീസർ പി.വി. ബേബി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. ഇലക്‌ട്രോണിക് വോട്ടിങ് യന്ത്രം ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതി തുടങ്ങിയവയിലായിരുന്നു പരിശീലനം. 198 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളിലെ 198 പ്രിസൈഡിങ് ഓഫീസർമാരും 198 ഫസ്റ്റ് പോളിങ് ഓഫീസർമാരും റിസർവ് ഓഫീസർമാരും ക്ലാസിൽ പങ്കെടുത്തു.