തൃശ്ശൂർ:പാർട്ടി ഓഫീസുകൾ പ്രധാന പ്രചാരണവേദികളാക്കി സി.പി.എം. കോവിഡ് വ്യാപന സാഹചര്യത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ പ്രചാരണ പരീക്ഷണങ്ങൾ വേണ്ടിവരുമെന്ന് മുൻകൂട്ടിക്കണ്ട് മാസങ്ങൾക്കുമുമ്പുതന്നെ സി.പി.എം. നേതൃത്വം നീക്കങ്ങളാരംഭിച്ചിരുന്നു.

കോവിഡ് കാലത്ത് തുണയായ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങൾതന്നെയാണ് ഇത്തവണ സി.പി.എം. പ്രധാന പ്രചാരണമാർഗമാക്കുന്നത്. ജില്ലാതലത്തിൽ മുൻ എം.പി. പി.കെ. ബിജുവിനാണ് സാമൂഹികമാധ്യമരംഗത്തിന്റെ ചുമതല. ജില്ലയിലെ എല്ലാ ഏരിയാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസുകളിലെയും ഒരു മുറി സ്റ്റുഡിയോ ആക്കി മാറ്റി. ചില ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ഓഫീസുകളിലും സ്റ്റുഡിയോ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നവയും പ്രദേശത്ത് നടക്കുന്നതുമായ പരിപാടികൾ തത്സമയം അണികളിലേക്കെത്തുന്നു. പ്രദേശത്തെ മികച്ച കർഷകനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന കൃഷിയിടം, കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികൾ, പ്രഭാഷണങ്ങൾ, സിനിമ, നാടകം, വികസനപദ്ധതികൾ പരിചയപ്പെടുത്തൽ തുടങ്ങി ഓരോദിവസവും വ്യത്യസ്തമായ പരിപാടികളാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ ഈ സ്റ്റുഡിയോകൾ പ്രധാന പ്രചാരണവേദികളായി മാറും. കോവിഡ് വ്യാപന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത്തവണ പ്രചാരണരംഗത്ത് ഏറെ നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വീടുകൾ കയറിയുള്ള പ്രചാരണവും കുടുംബയോഗങ്ങളും നോട്ടീസ് വിതരണവും മുൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേതുപോലെ നടത്താൻ സാധിക്കില്ല. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ ചുവടുമാറ്റം.

ആശയപ്രചാരണങ്ങൾക്ക് ബൂത്തുതലം മുതൽ ജില്ലാതലം വരെ വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളും നേരത്തേ മുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. യുവാക്കൾ, സ്ത്രീകൾ, വിദ്യാർഥികൾ, അധ്യാപകർ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ മേഖലകളായി തിരിച്ചാണ് ഗ്രൂപ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

അണികൾക്ക് കൂടുതൽ ഓൺലൈൻ സാക്ഷരത നേടിക്കൊടുക്കാം എന്ന ലക്ഷ്യവും മുന്നൊരുക്കങ്ങൾക്ക് പിന്നിലുണ്ട്.

സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങൾ കൈകാര്യംചെയ്യാൻ ഈ മേഖലയിലെ പരിചയസമ്പന്നരെതന്നെയാണ് സി.പി.എം. തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പോസ്റ്റുകളും ചർച്ചകളും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കാനും ആളുകളുണ്ട്. ഭാഷ, ഉള്ളടക്കം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം കർശന പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നുണ്ട്.