തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ജനങ്ങളുമായി കൂടുതല്‍ ബന്ധം ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുകള്‍ക്കും നഗരസഭകള്‍ക്കുമാണ്. ഇവയുടെ അനിവാര്യമായ ചുമതലകള്‍ പരമാവധി 30. ഇതില്‍ 27 എണ്ണവും പഞ്ചായത്തിനും നഗരസഭയ്ക്കും ഒരുപോലെയാണ്. അവ ഇങ്ങനെ


പഞ്ചായത്തിന്
1. കെട്ടിടനിര്‍മാണം നിയന്ത്രിക്കുക.

2. പൊതുസ്ഥലങ്ങള്‍ കൈയേറ്റമില്ലാതെ സംരക്ഷിക്കുക.

3. പരമ്പരാഗത കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകള്‍ സംരക്ഷിക്കുക.

4. കുളങ്ങളും മറ്റു ജലസംഭരണികളും സംരക്ഷിക്കുക.

5. ജലമാര്‍ഗങ്ങളും കനാലുകളും പരിരക്ഷിക്കുക.

6. ഖരമാലിന്യം ശേഖരിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുക. ദ്രവമാലിന്യം നീക്കംചെയ്തു ക്രമീകരിക്കുക.

7. പേമാരിമൂലമുണ്ടാകുന്ന വെള്ളം ഒഴുക്കിക്കളയുക.

8. പരിസ്ഥിതി ആരോഗ്യരക്ഷകമാക്കി സംരക്ഷിക്കുക.

9. പൊതുമാര്‍ക്കറ്റുകള്‍ പരിപാലിക്കുക.

10. സാംക്രമിക രോഗവാഹികളെ നിയന്ത്രിക്കുക.

11. മൃഗങ്ങളുടെ കശാപ്പ്, മാംസം, മത്സ്യം, എളുപ്പത്തില്‍ കേടുവരുന്ന മറ്റ് ഭക്ഷ്യവസ്തു എന്നിവയുടെ വില്‍പ്പന നിയന്ത്രിക്കുക.

12. ഭക്ഷണശാലകളെ നിയന്ത്രിക്കുക.

13. ഭക്ഷണത്തില്‍ മായം ചേര്‍ക്കുന്നത് തടയുക

14. റോഡുകളും മറ്റു പൊതുമുതലുകളും സംരക്ഷിക്കുക.

15. തെരുവുവിളക്കുകള്‍ കത്തിക്കുകയും അവയെ പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുക.

16. രോഗപ്രതിരോധ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുക.

17. രോഗപ്രതിരോധത്തിനും നിയന്ത്രണത്തിനുമായി ദേശീയതലത്തിലും സംസ്ഥാനതലത്തിലുമുള്ള തന്ത്രങ്ങളും പരിപാടികളും ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുക.

18. ശവപ്പറമ്പുകളും ശ്മശാനങ്ങളും സ്ഥാപിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക.

19. വ്യാപാരങ്ങള്‍ക്ക് ലൈസന്‍സ് നല്‍കുക.

20. ജനനവും മരണവും രജിസ്റ്റര്‍ചെയ്യുക.

21. കുളിക്കടവുകളും അലക്കുകടവുകളും സ്ഥാപിക്കുക.

22. കടത്തുകള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുക.

23. വാഹനങ്ങള്‍ പാര്‍ക്ക്‌ചെയ്യുന്നതിനുള്ള താവളങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുക.

24. യാത്രക്കാര്‍ക്കായി വെയ്റ്റിങ് ഷെഡ്ഡുകള്‍ നിര്‍മിക്കുക.

25. പൊതുസ്ഥലങ്ങളില്‍ മൂത്രപ്പുരയും കക്കൂസും കുളിസ്ഥലങ്ങളും ഏര്‍പ്പെടുത്തുക.

26. മേളകളുടെയും ഉത്സവങ്ങളുടെയും നടത്തിപ്പ് ക്രമീകരിക്കുക.

27. വളര്‍ത്തുനായ്ക്കള്‍ക്ക് ലൈസന്‍സ് നല്‍കുകയും അലഞ്ഞുനടക്കുന്ന നായ്ക്കളെ ഇല്ലായ്മചെയ്യുകയും ചെയ്യുക.

നഗരത്തില്‍ ഇതുകൂടി

 ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുകളെക്കാള്‍ മൂന്നു ചുമതലയാണ് നഗരസഭകള്‍ക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. അതില്‍ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് കാല്‍നടക്കാര്‍ക്കുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കല്‍. നടപ്പാതയും റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യവും ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടും. ചേരിപ്രദേശങ്ങളില്‍ അടിസ്ഥാന സൗകര്യമൊരുക്കലും നഗരാസൂത്രണ പ്രവര്‍ത്തനപദ്ധതി തയ്യാറാക്കലുമാണ് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തില്‍നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നഗരസഭയുടെ മറ്റ് അനിവാര്യ ചുമതലകള്‍

 

സ്റ്റാന്‍ഡിങ് കമ്മിറ്റികള്‍

ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുകളില്‍ ധനകാര്യം, വികസനം, ക്ഷേമകാര്യം, ആരോഗ്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും എന്നിങ്ങനെ നാല് സ്റ്റാന്‍ഡിങ് കമ്മിറ്റികളാണുള്ളത്. ഓരോ കമ്മിറ്റിക്കും ഒരു ചെയര്‍മാനുണ്ടാകും. നഗരസഭകളില്‍ സ്റ്റാന്‍ഡിങ് കമ്മിറ്റികള്‍ ആറും മുന്‍സിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷനുകളില്‍ എട്ടുമാണ്. നഗരസഭകളില്‍ പൊതുമരാമത്ത്, കല, കായികം എന്നിവയ്ക്കുകൂടി സ്റ്റാന്‍ഡിങ് കമ്മിറ്റികളുണ്ട്. കോര്‍പ്പറേഷനുകളില്‍ നഗരാസൂത്രണം, നികുതി അപ്പീല്‍ എന്നിവയ്ക്കുകൂടി സ്റ്റാന്‍ഡിങ് കമ്മിറ്റികളുണ്ട്