38

പി.കെ. ബഷീര്‍ എം.എല്‍.എ. എടവണ്ണ പത്തപ്പിരിയം ജി.എം.എല്‍.പി. സ്‌കൂളില്‍ വോട്ടുചെയ്യുന്നു