യ്യങ്കാളി മെമ്മോറിയല്‍ ടാലന്റ് സെര്‍ച്ച് ആന്‍ഡ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് സ്‌കീം പ്രകാരമുള്ള സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാം. നാലാം ക്ലാസില്‍ പഠിക്കുന്ന പട്ടികവര്‍ഗ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് മാര്‍ച്ച് ഏഴിന് വിവിധ ജില്ലകളില്‍ മത്സരപരീക്ഷ നടത്തും.

വാര്‍ഷിക കുടുംബവരുമാനം 50,000 രൂപയില്‍ കവിയാത്ത വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പങ്കെടുക്കാം. പ്രത്യേക ദുര്‍ബല ഗോത്രവര്‍ഗത്തില്‍പ്പെടുന്നവര്‍ക്ക് വരുമാനപരിധി ബാധകമല്ല.

വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ തങ്ങളുടെ പേര്, രക്ഷിതാവിന്റെ പേര്, മേല്‍വിലാസം, സമുദായം, കുടുംബവാര്‍ഷിക വരുമാനം, വയസ്സ്, ആണ്‍കുട്ടിയോ, പെണ്‍കുട്ടിയോ, പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്സും സ്‌കൂളിന്റെ പേരും വിലാസവും തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി വെള്ളപ്പേപ്പറില്‍ അപേക്ഷ തയ്യാറാക്കണം. സ്‌കൂള്‍മേധാവിയുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തല്‍ സഹിതം പഠിക്കുന്ന ജില്ലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പട്ടികവര്‍ഗ വികസന പ്രോജക്ട് ഓഫീസ്/ ട്രൈബല്‍ ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഓഫീസ്/ ട്രൈബല്‍ എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസില്‍ ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിനകം നല്‍കണം.

തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പഠനോപകരണങ്ങള്‍, ഫര്‍ണിച്ചര്‍ എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിനും പ്രത്യേക ട്യൂഷന്‍ നല്‍കുന്നതിനുമുള്ള സഹായധനം നല്‍കും. കൂടാതെ പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള പഠനത്തിന് പ്രതിമാസ സ്‌റ്റൈപ്പന്റും ലഭിക്കും.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ വിവിധ ജില്ലകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പട്ടികവര്‍ഗ വികസന പ്രോജക്ട് ഓഫീസ്/ ട്രൈബല്‍ ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഓഫീസുകള്‍/ ട്രൈബല്‍ എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ലഭിക്കും.

Content Highlights: