പ്ലസ്ടു കഴിഞ്ഞ് ബിരുദതലത്തില്‍ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രവിഷയങ്ങള്‍ ഫെലോഷിപ്പോടെ പഠിക്കാന്‍ അവസരം. കേന്ദ്ര ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പിന്റെ കിഷോര്‍ വൈജ്ഞ്യാനിക് പ്രോത്സാഹന്‍ യോജന (കെ.വി.പി.വൈ.) ഫെലോഷിപ്പ് പദ്ധതി വഴി ബിരുദ-ബിരുദാനന്തരബിരുദ തലങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രപoനത്തിന് പരമാവധി അഞ്ചുവര്‍ഷം (പ്രീ പിഎച്ച്.ഡി. തലംവരെ) മാസ ഫെലോഷിപ്പും വര്‍ഷം കണ്ടിജന്‍സി ഗ്രാന്റും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവര്‍ക്കു ലഭിക്കും.

പഠിക്കേണ്ട പ്രോഗ്രാമുകള്‍

ബിരുദപഠനത്തിന് മാസ ഫെലോഷിപ്പ്/സ്‌റ്റൈപ്പന്‍ഡ് 5000 രൂപയും കണ്ടിജന്‍സി ഗ്രാന്റ്് 20,000 രൂപയുമാണ് (വര്‍ഷം 80,000 രൂപ). പി.ജി. പഠനത്തിന് ഇത് യഥാക്രമം 7000 രൂപയും 28,000 രൂപയുമായി ഉയരും (വര്‍ഷം 1,12,000 രൂപ). പഠനം തുടക്കത്തില്‍ ബി.എസ്സി., ബി.എസ്., ബി.സ്റ്റാറ്റ്., ബി.മാത്ത്., ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം.എസ്സി./എം.എസ്. എന്നിവയിലൊന്നാകണം. ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങളാകാമെന്ന് http://www.kvpy.iisc.ernet.in ല്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

അപേക്ഷ, സ്ട്രീമുകള്‍

2020-'21 അധ്യയനവര്‍ഷം സയന്‍സ് സ്ട്രീമില്‍ 11, 12 ക്ലാസുകളില്‍ പഠിക്കുന്നവര്‍, സയന്‍സ് ബിരുദ/ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ആദ്യവര്‍ഷത്തില്‍ പഠിക്കുന്നവര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് യഥാക്രമം എസ്.എ. (SA); എസ്.എക്‌സ്. (SX); എസ്.ബി. (SB) സ്ട്രീമുകളില്‍ അപേക്ഷിക്കാം. ഓരോഘട്ടത്തിലും തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ട മാര്‍ക്ക് വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. 11, 12 ക്ലാസുകളില്‍ പഠിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഫെലോഷിപ്പ് അര്‍ഹത ലഭിച്ചാലും ബിരുദതലത്തില്‍ പ്രവേശനം നേടിയ ശേഷമേ ഫെലോഷിപ്പ് സജീവമാകൂ. ഇപ്പോള്‍ 11-ല്‍ പഠിക്കുന്നവര്‍ക്ക് 2022-'23 മുതലും 12-ല്‍ പഠിക്കുന്നവര്‍ക്ക് 2021-'22 മുതലും ഫെലോഷിപ്പ് ലഭിക്കും. ബിരുദ പ്രോഗ്രാം ആദ്യവര്‍ഷം പഠിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ വര്‍ഷം മുതല്‍ ഫെലോഷിപ്പ് ലഭിക്കും. അപേക്ഷ http://www.kvpy.iisc.ernet.in വഴി ഒക്ടോബര്‍ അഞ്ചുവരെ നല്‍കാം. അപേക്ഷാഫീസ് പട്ടിക/ഭിന്നശേഷി വിഭാഗക്കാര്‍ക്ക് 625 രൂപയും മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് 1250 രൂപയുമാണ്. 

തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

2021 ജനവരി 31-ന് ദേശീയതലത്തില്‍ നടത്തുന്ന ഓണ്‍ലൈന്‍ അഭിരുചിപരീക്ഷ വഴിയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. കേരളത്തില്‍ വയനാട് ഒഴികെയുള്ള ജില്ലകളില്‍ പരീക്ഷാകേന്ദ്രമുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി ഈ വര്‍ഷം അഭിമുഖം ഉണ്ടാകില്ല.

Content Highlights: KVPY Fellowship for Higher Education in Science Stream; apply by 5 October