ന്റർനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി (ഐ.ഐ.ഐ.ടി.), ഭുവനേശ്വർ പിഎച്ച്.ഡി. പ്രോഗ്രാം പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം. കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എൻജിനിയറിങ്, മെക്കാനിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ, മാത്തമാറ്റിക്സ്, ഫിസിക്സ് എന്നീ വിഷയങ്ങളിലാണ് അവസരം.

എൻജിനിയറിങ്ങിൽ ഗവേഷണത്തിന് അപേക്ഷാർഥിക്ക് സി.ജി.പി.എ. 7.5/ 70 ശതമാനം മാർക്കുള്ള എം.ഇ./എം.ടെക്. ബിരുദം ബന്ധപ്പെട്ട/അനുബന്ധ വിഷയത്തിൽ വേണം. ഐ.ഐ. ടി./എൻ.ഐ.ടി./ഐ.ഐ.ഐ. ടി. തുടങ്ങിയ മുൻനിര സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്ന് സി.ജി.പി.എ. 8.0/75 ശതമാനം മാർക്കുള്ള ബി.ഇ./ബി.ടെക്. ഉള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം.

സയൻസ് പിഎച്ച്.ഡി. പ്രോഗ്രാം പ്രവേശനത്തിന് സി.ജി.പി.എ. 6.5/60 ശതമാനം മാർക്കുള്ള, ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലെ എം.എസ്സി.ക്കാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

അപേക്ഷ ജൂൺ 18 വരെ https://www.iiit-bh.ac.in/admissions വഴി നൽകാം. യോഗ്യതാപരീക്ഷയുടെ ഫലം കാത്തിരിക്കുന്നവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. ഇൻഫർമേഷൻ ബ്രോഷർ സൈറ്റിൽ ലഭിക്കും.

Content Highlights: Research at Bhuvaneshwar IIT, apply till june 18