കേന്ദ്ര ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലെ ബയോടെക്നോളജി വകുപ്പിന്റെ സ്ഥാപനമായ പുണെ നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ സെൽ സയൻസ് (എൻ.സി.സി.എസ്.) 2021 ഓഗസ്റ്റ് സെഷനിലെ പിഎച്ച്.ഡി. പ്രോഗ്രാം പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം. മോഡേൺ ബയോളജി മേഖലയിലെ ഗവേഷണങ്ങളാണ് സ്ഥാപനത്തിൽ നടക്കുന്നത്.

യോഗ്യത: സയൻസിന്റെ ഏതെങ്കിലും ബ്രാഞ്ചിൽ 55 ശതമാനം മാർക്കോടെ (പട്ടിക/ഒ.ബി.സി./ ഭിന്നശേഷി വിഭാഗക്കാർക്ക് 50 ശതമാനം)/തത്തുല്യ ജി.പി.എ. -യോടെയുള്ള മാസ്റ്റേഴ്സ് ബിരുദം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

അപേക്ഷകർക്ക് സി.എസ്.ഐ.ആർ./യു.ജി.സി./ ഡി.ബി.ടി./ഐ.സി.എം.ആർ./ ബി.ഐ.എൻ.സി. ഫെലോഷിപ്പ് വേണം. അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് - ലക്ചററർഷിപ്പ്/ഗേറ്റ് ഉള്ള ഡി.എസ്.ടി. - ഇൻസ്പയർ ഫെലോ ആയിരിക്കണം. ഉയർന്ന പ്രായപരിധി 28 വയസ്സ്.

ജൂലായ്ക്കകം എം.എസ്സി. ബിരുദം നേടുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം.

ജെ.ജി.ഇ.ഇ.ബി.ഐ.എൽ.എസ്. യോഗ്യത നേടിയവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷാമാതൃക ഉൾപ്പെടുന്ന വിശദമായ വിജ്ഞാപനം, https://www.nccs.res.in ൽ ലഭിക്കും (കരിയേഴ്സ് > പി.എച്ച്.ഡി. അഡ്മിഷൻസ് ലിങ്കുകൾ വഴി).

പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷയും രേഖകളും ഒറ്റ പി.ഡി.എഫ്. ഫയലാക്കി മേയ് 21-നകം phdadmission@ncss.res.in ലേക്ക് അയക്കണം.

Content Highlights: National centre for cell science invites application for cell science research