പരീക്ഷാഫലം

2021 സെപ്റ്റംബറില്‍ നടന്ന എട്ടാം സെമസ്റ്റര്‍ ബി.ടെക്. (സീപാസ്) റെഗുലര്‍/സപ്ലിമെന്ററി, 2021 ജനുവരിയില്‍ നടന്ന മൂന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ എം.എസ്.സി. ഫുഡ് ആന്‍ഡ് ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ മൈക്രോബയോളജി റെഗുലര്‍, ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷയുടെഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

പരീക്ഷാ തീയതി

നാലാം സെമസ്റ്റര്‍ എം.എ./ എം.സി.ജെ./ എം.എസ്.ഡബ്ലിയു./ എം.എച്ച്.എം./ എം.എം.എച്ച്./ എം.ടി.എ. ആന്‍ഡ് എം.ടി.ടി.എം. (2018, 2017, 2016 അഡ്മിഷന്‍ - സപ്ലിമെന്ററി/ 2015, 2014, 2013, 2012 അഡ്മിഷന്‍ - മേഴ്സി ചാന്‍സ്) (സി.എസ്.എസ്.) പരീക്ഷകള്‍ ഡിസംബര്‍ 14-ന് ആരംഭിക്കും. നാലാം സെമസ്റ്റര്‍ എം.എസ്സി. (2018, 2017, 2016 അഡ്മിഷന്‍ - സപ്ലിമെന്ററി/ 2015, 2014, 2013, 2012 അഡ്മിഷന്‍ - മേഴ്സി ചാന്‍സ്) (സി.എസ്.എസ്.) പരീക്ഷകള്‍ ഡിസംബര്‍ 14-ന് ആരംഭിക്കും. നാലാംസെമസ്റ്റര്‍ എം.കോം. (2018, 2017, 2016 അഡ്മിഷന്‍ -സപ്ലിമെന്ററി/ 2015, 2014, 2013, 2012 അഡ്മിഷന്‍ -മേഴ്സി ചാന്‍സ്) (സി.എസ്.എസ്.) പരീക്ഷകള്‍ ഡിസംബര്‍ 14-ന് ആരംഭിക്കും.

അപേക്ഷാ തീയതി

സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യന്‍ ലീഗല്‍ തോട്ടിലെ ആറുമുതല്‍ 10 വരെ സെമസ്റ്റര്‍ ബി.എ. -എല്‍.എല്‍.എബി. (പഞ്ചവത്സരം -ഓണേഴ്സ് - 2006 അഡ്മിഷന്‍ - മുതല്‍ മേഴ്സിചാന്‍സ്) പരീക്ഷകള്‍ക്ക് പിഴയില്ലാതെ ഡിസംബര്‍ ഒന്നുവരെയും 525 രൂപ പിഴയോടെ ഡിസംബര്‍ രണ്ടിനും 1050 രൂപ സൂപ്പര്‍ഫൈനോടെ ഡിസംബര്‍ മൂന്നിനും അപേക്ഷിക്കാം. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ 7350 രൂപ രണ്ടാം മേഴ്സി ചാന്‍സ് ഫീസായി പരീക്ഷഫീസിനും സി.വി. ക്യാമ്പ് ഫീസിനും പുറമെ അടയ്ക്കണം.

സീറ്റൊഴിവ്

സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് നാനോ സയന്‍സ് ആന്‍ഡ് നാനോ ടെക്നോളജിയില്‍ എം.എസ്സി. നാനോ സയന്‍സ് ആന്‍ഡ് നാനോ ടെക്നോളജി (ഫിസിക്സ്) 2021 ബാച്ചില്‍ എസ്.സി. വിഭാഗത്തില്‍ ഒരു സീറ്റൊഴിവുണ്ട്. ഫോണ്‍: 7907478110.

സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആന്‍ഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സില്‍ എം.എസ്സി. മാത്തമാറ്റിക്സ്, എം.എസ്സി. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വിഷയങ്ങളില്‍ എസ്.സി., എസ്.ടി., ഒ.ഇ.സി., ജനറല്‍, വിഭാഗങ്ങളില്‍ ഏതാനും സീറ്റൊഴിവുണ്ട്. ഫോണ്‍: 8304870247

വൈവാവോസി

നാലാം സെമസ്റ്റര്‍ പി.ജി. പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രേഷന്‍ പരീക്ഷകളുടെ വൈവാവോസി ഡിസംബര്‍ ഒന്നുമുതല്‍ 15 വരെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നടക്കും.

Content Highlights: M.G University latest notifications