തിരുവനന്തപുരം: ബിരുദാനന്തര ബിരുദ ഡെന്റല്‍ പ്രവേശനത്തിനുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ മോപ്അപ്പ് കൗണ്‍സിലിങ്ങിന്റെ അലോട്ട്മെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വെബ്സൈറ്റ്: www.cee.kerala.gov.in

Content Highlights: dental pg mopup allotment