കേന്ദ്ര വാർത്താവിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാസ് കമ്യൂണിക്കേഷന്റെ കോട്ടയം കാമ്പസിൽ മലയാളം ജേണലിസം അടക്കമുള്ള ഒരുവർഷത്തെ പി.ജി. ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ജേണലിസം, റേഡിയോ ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ, അഡ്വർടൈസിങ് ആൻഡ് പബ്ലിക്‌ റിലേഷൻസ് തുടങ്ങിയ കോഴ്‌സുകൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം.

യോഗ്യത: ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദമുള്ളവരും ഫലം കാത്തിരിക്കുന്ന 25 വയസ്സിനു താഴെയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി നടത്തുന്ന ഓൺലൈൻ പ്രവേശനപരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രവേശനം. ഓഗസ്റ്റ് 29-നാണ് പരീക്ഷ. കൊച്ചിയും കോഴിക്കോടുമാണ് പരീക്ഷാകേന്ദ്രം. അപേക്ഷ https://iimc.nta.ac.in/ വഴി നൽകാം. വിവരങ്ങൾക്ക്: 0481 2302520, 9496989923

Content Highlights: Admissions in Institute of mass communication