തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഹയർസെക്കൻഡറി പ്രായോഗികപരീക്ഷ ഉദാരമാക്കി. പരീക്ഷണങ്ങളുടെ എണ്ണവും സമയവും കുറച്ചു. 21 വിഷയങ്ങളിലാണ് പ്രായോഗികപരീക്ഷ. ഓരോ വിഷയത്തിലും പരീക്ഷ നടത്തേണ്ട വിധം:

1. ഫിസിക്സ്: പരീക്ഷാസമയം രണ്ടുമണിക്കൂർ. ഒരു വിദ്യാർഥി ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്താൽമതി.

2. കെമിസ്ട്രി: പരീക്ഷാസമയം ഒന്നരമണിക്കൂർ. പിപ്പറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുപകരം മെഷറിങ് ജാർ/മാർക്ക്ഡ് ടെസ്റ്റ്യൂബ്/ബ്യൂററ്റ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് വോള്യുമെട്രിക് അനാലിസിസ് ചെയ്യണം. സോൾട്ട് അനാലിസിസിനുവേണ്ടി ലായനികൾ കുട്ടികൾ മാറിമാറി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിനാൽ അത് ഒഴിവാക്കി. പകരം, എക്സാമിനർ നിർദേശിക്കുന്ന സോൾട്ടിന്റെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രൊസീജിയർ എഴുതിനൽകണം.

3. ബോട്ടണി: പരീക്ഷാസമയം ഒരു മണിക്കൂർ. മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കി. സ്പെസിമെൻ സംബന്ധിച്ച് എക്സാമിനർ നൽകുന്ന സൂചനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉത്തരം രേഖപ്പെടുത്താം.

4. സുവോളജി: പരീക്ഷാസമയം ഒരു മണിക്കൂർ.

5. മാത്തമാറ്റിക്സ് (സയൻസ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ്): പരീക്ഷാസമയം ഒന്നരമണിക്കൂർ. രണ്ട് പ്രാക്ടിക്കലിനുപകരം ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്താൽമതി.

6. കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ്: പരീക്ഷാസമയം രണ്ടുമണിക്കൂർ. രണ്ടു ചോദ്യങ്ങളിൽനിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചെയ്താൽമതി.

7. കംപ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ (ഹ്യുമാനിറ്റീസ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ്): പരീക്ഷാസമയം രണ്ടുമണിക്കൂർ. പാർട്ട് എ, പാർട്ട് ബി എന്നിവയിൽനിന്നായി നൽകിയിരിക്കുന്ന രണ്ടുചോദ്യങ്ങളിൽനിന്ന് ഒരെണ്ണം ചെയ്താൽമതി.

8. കംപ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്: ഒന്നരമണിക്കൂർ

9. ഇലക്ട്രോണിക്സ്: ഒന്നരമണിക്കൂർ.

10. ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റംസ്/ഇലക്ട്രോണിക് സർവീസ് ടെക്നോളജി: രണ്ടുമണിക്കൂർ.

11. കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി/കംപ്യൂട്ടർ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി: രണ്ടുമണിക്കൂർ.

12. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്: രണ്ടുമണിക്കൂർ. പാർട്ട് എ, പാർട്ട് ബി എന്നിവയിൽനിന്നായി നൽകിയിരിക്കുന്ന രണ്ടുചോദ്യങ്ങളിൽനിന്ന് ഒരെണ്ണം ചെയ്താൽ മതി.

13. സൈക്കോളജി: വിദ്യാർഥികൾ മറ്റൊരാളെ സബ്ജക്ട് ആക്കാതെ അവരവരുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടറസ്റ്റിക്സ് അനലൈസ് ചെയ്യണം

14. ഹോം സയൻസ്: രണ്ടുമണിക്കൂർ

15. ഗാന്ധിയൻ സ്റ്റഡീസ്: ഒന്നരമണിക്കൂർ. ക്രാഫ്റ്റ്മേക്കിങ്ങും ഡെമോൻസ്ട്രേഷനും രണ്ടായി ചെയ്യുന്നതിനുപകരം ഒന്നായി ചെയ്താൽ മതി.

16. ജിയോളജി: ഒന്നരമണിക്കൂർ. സ്പെസിമെൻ സ്റ്റോണുകൾ ഒരു മേശയിൽ ക്രമീകരിക്കും. കുട്ടികൾ അത് സ്പർശിക്കാതെ തിരിച്ചറിയണം.

17. സോഷ്യൽവർക്ക്: ലാബ് ഉപയോഗിച്ചുനടത്തേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ സോഷ്യൽവർക്കിന്റെ പ്രായോഗികപരീക്ഷ പതിവുരീതിയിൽ നടത്തും.

18. കമ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ്: ലാബ് ഉപയോഗിച്ചുനടത്തേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പ്രായോഗികപരീക്ഷ പതിവുരീതിയിൽ.

19. ജേണലിസം: ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി. ഇതിലേക്കുള്ള സ്കോർ മറ്റിനങ്ങളിലേക്ക് വിഭജിച്ച് നൽകും.

20. ജ്യോഗ്രഫി: പരീക്ഷാസമയം ഒരുമണിക്കൂർ. കുട്ടികൾ പരസ്പരം കൈമാറി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കും.

21. മ്യൂസിക്: ലാബ് ഉപയോഗിച്ചുനടത്തേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളില്ല്ല. മ്യൂസിക്കിന്റെ പ്രായോഗികപരീക്ഷ അധ്യാപകൻ നിർദേശിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഓൺലൈനായോ നേരിട്ടോ നടത്തും.

Content Highlights: Plus on practical exam time and duration cutdown, higher secondary