ന്യൂഡൽഹി: കോവിഡ്-19 വ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി രാജ്യം മുഴുവൻ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ കുട്ടികളുടെ പഠനം മുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ  പഠനം അനായാസമാക്കാൻ സൗജന്യ പോർട്ടലുമായി എഐസി.ടിഇ (ആൾ ഇന്ത്യ കൗൺസിൽ ഫോർ ടെക്നിക്കൽ എജ്യുക്കേഷൻ) രംഗത്ത്.

എൻഹാൻസ്മെന്റ് ഇൻ ലേണിങ് വിത്ത് ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് ഇൻ സ്കിൽസ് (എലിസ്-ELIS) എന്ന പോർട്ടലാണ് എഐസി.ടിഇ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ളത്. aicte-india.org എന്ന വിലാസത്തിലൂടെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പോർട്ടലിലെത്താം.

പഠനത്തിന് സഹായകമാകുന്ന വിഭവങ്ങൾക്ക് പുറമേ നൈപുണ്യ വികസനത്തിനായുള്ള സൗകര്യവും ഈ പോർട്ടലിലുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തെ മുൻനിര എഡ്യു-ടെക് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ പോർട്ടലിൽ ലഭ്യമാകുമെന്നതും പ്രത്യേകതയാണ്.

എഐസി.ടിഇയ്ക്ക്പുറമേ യു.ജി.സി, നാഷണൽ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി, ഇൻഫ്ളിബ്നെറ്റ് തുടങ്ങി നിരവധി സർക്കാർസ്ഥാപനങ്ങളും സൗജന്യ പഠനത്തിനായുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കിയിരുന്നു.

Content Highlights: AICTE launches new Free learning Portal