കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് ഡിഗ്രി പ്രവേശനത്തിൽ സി.ബി.എസ്.ഇ. വിദ്യാർഥികളുടെ അർഹത നിഷേധിക്കരുതെന്ന് കേരള സി.ബി.എസ്.ഇ. സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. നീട്ടിവെച്ച സി.ബി.എസ്.ഇ. പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയുടെ ഫലം വന്ന ശേഷമേ ഡിഗ്രി പ്രവേശനം ആരംഭിക്കാവൂ എന്ന് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ടി.പി.എം. ഇബ്രാഹിം ഖാൻ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് നൽകിയ നിവേദനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കോളേജിൽ പ്രവേശനത്തിന് യോഗ്യതാ പരീക്ഷയുടെ മാർക്കിനൊപ്പം വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ നൽകുന്ന സൗജന്യ മാർക്കുകൾ പരിഗണിക്കരുതെന്നുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനം കേരളത്തിൽ മാത്രം നടപ്പാക്കാത്തത് സി.ബി.എസ്.ഇ. വിദ്യാർഥികളോടുള്ള വിവേചനമാണ്.

റദ്ദ് ചെയ്ത സി.ബി.എസ്.ഇ. പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷകൾക്ക് പകരം സ്വീകരിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ മാർഗനിർദേശം എത്രയും പെട്ടെന്ന് സി.ബി.എസ്.ഇ. പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്നും ഇബ്രാഹിം ഖാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Content Highlights: Admission to Degree should be done only after CBSE result