കേരളത്തിലെ പ്രവേശന പരീക്ഷ കമ്മിഷണർ നടത്തുന്ന 2021-'22-ലെ വിവിധ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകളിലെ പ്രവേശനത്തിന് www.cee.kerala.gov.in വഴി ജൂൺ 21 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

മൊത്തം 16 കോഴ്സുകൾ, മൂന്ന് പുതിയ കോഴ്സുകൾ

* എൻജിനിയറിങ്: ബി.ടെക്. (കേരള കാർഷിക, വെറ്ററിനറി ആൻഡ് ആനിമൽ സയൻസസ്, ഫിഷറീസ് ആൻഡ് ഓഷ്യൻ സ്റ്റഡീസ് സർവകലാശാലകളിലെ ബി.ടെക്. ഉൾപ്പെടെ)

* ബി.ആർക്ക് (ആർക്കിടെക്ചർ)

* മെഡിക്കൽ: എം.ബി.ബി.എസ്., ബി.ഡി.എസ്., ബി.എ.എം.എസ്. (ആയുർവേദ), ബി.എച്ച്.എം.എസ്. (ഹോമിയോ), ബി. എസ്.എം.എസ്. (സിദ്ധ), ബി.യു.എം.എസ്. (യുനാനി)

* മെഡിക്കൽ അനുബന്ധം: ബി.വി.എസ്സി. ആൻഡ് എ.എച്ച്. (വെറ്ററിനറി), ബി.എസ്സി. (ഓണേഴ്സ്) അഗ്രിക്കൾച്ചർ, ബി.എസ്സി. (ഓണേഴ്സ്) ഫോറസ്ട്രി, ബി.എഫ്.എസ്സി. (ഫിഷറീസ്), ബി.എസ്സി. (ഓണേഴ്സ്) കോ-ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ബാങ്കിങ്, ബി.എസ്സി. (ഓണേഴ്സ്) ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് എൻവയോൺ?െമന്റൽ സയൻസ്, ബി.ടെക്. ബയോടെക്നോളജി. (അവസാനത്തെ മൂന്നും പുതുതായി കീം പ്രക്രിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയവ)

* ബി.ഫാം. (ഫാർമസി)

കേരളത്തിൽ പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ ഉള്ള/പ്രവേശന പരീക്ഷ ഇല്ലാത്ത കോഴ്സുകൾ

പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മിഷണർ എൻജിനിയറിങ്, ഫാർമസി പ്രവേശനങ്ങൾക്കു മാത്രമേ പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നുള്ളൂ. മെഡിക്കൽ, മെഡിക്കൽ അനുബന്ധ കോഴ്സുകളിലെ പ്രവേശനം നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി കം എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് അണ്ടർ ഗ്രാജ്വേറ്റ് (നീറ്റ്-യു.ജി.) അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. ആർക്കിടെക്ചർ പ്രവേശനം നാഷണൽ ആപ്റ്റിറ്റിയൂഡ് ടെസ്റ്റ് ഇൻ ആർക്കിടെക്ചർ (നാറ്റ) അഭിരുചി പരീക്ഷ അടിസ്ഥാനമാക്കി. മെഡിക്കൽ, മെഡിക്കൽ അനുബന്ധ, ആർക്കിടെക്ചർ കോഴ്സുകൾക്ക് പ്രവേശന/അഭിരുചി പരീക്ഷകൾ കേരളത്തിൽ നടത്തുന്നില്ലെങ്കിലും ഈ കോഴ്സുകളിൽ പ്രവേശനപരീക്ഷാ കമ്മിഷണർ നടത്തുന്ന അലോട്ട്മെന്റിൽ താത്‌പര്യമുള്ളവർ ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകാരം ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതോടൊപ്പം നീറ്റ് യു.ജി., നാറ്റ എന്നിവയ്ക്ക് അപേക്ഷിച്ച് യോഗ്യത നേടുകയും വേണം.

പരീക്ഷാഘടന

ഒ.എം.ആർ. അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷ. ചോദ്യങ്ങൾ ഒബ്ജക്ടീവ് ടൈപ്പ്, മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് രീതിയിൽ. ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുത്ത് രേഖപ്പെടുത്തണം. ഓരോ ശരിയുത്തരത്തിനും നാലുമാർക്ക്, ഓരോ തെറ്റ് ഉത്തരത്തിനും ഒരു മാർക്ക് കുറയ്ക്കും.

ചോദ്യഘടന

* എൻജിനിയറിങ്: രണ്ടുപേപ്പർ, പേപ്പർ I- ഫിസിക്സ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി (യഥാക്രമം 72, 48 ചോദ്യങ്ങൾ) - ജൂലായ് 24 രാവിലെ 10 മുതൽ 12.30 വരെ, പേപ്പർ II - മാത്തമാറ്റിക്സ് (120 ചോദ്യങ്ങൾ) - ജൂലായ് 24 ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 മുതൽ 5 വരെ.

* ഫാർമസി: ഒരു പേപ്പർ, പേപ്പർ I- ഫിസിക്സ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി (യഥാക്രമം 72, 48 ചോദ്യങ്ങൾ) - ജൂലായ് 24 രാവിലെ 10 മുതൽ 12.30 വരെ (എൻജിനിയറിങ് പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ ആദ്യപേപ്പർ തന്നെയാണിത്)

റാങ്കിങ് എങ്ങനെ

* എൻജിനിയറിങ്: യോഗ്യതാ പ്രോഗ്രാം രണ്ടാം വർഷ പരീക്ഷയിൽ ഫിസിക്സ്, മാത്തമാറ്റിക്സ്, കെമിസ്ട്രി എന്നിവയുടെ മാർക്ക് നൂറിൽ വീതം കണക്കാക്കി പ്രോസ്പെക്ടസ് വ്യവസ്ഥപ്രകാരം ഓരോന്നും ഏകീകരിച്ച് മൊത്തത്തിൽ 300-ൽ കണക്കാക്കിയ മാർക്കും എൻട്രൻസിലെ മാർക്ക് 960-ൽ ഉള്ളത് 300-ൽ കണക്കാക്കിയതും കൂട്ടി 600-ൽ കിട്ടുന്ന മാർക്ക് പരിഗണിച്ച്. എൻജിനിയറിങ് പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ യോഗ്യത നേടിയാലേ റാങ്കിങ്ങിന് പരിഗണിക്കൂ. അതിന് ഓരോ പേപ്പറിലും 10 മാർക്ക് വീതം നേടണം. പട്ടിക വിഭാഗക്കാർ ഓരോ പേപ്പറിലും ഒരു ചോദ്യത്തിനെങ്കിലും ഉത്തരം നൽകണം.

* ഫാർമസി: എൻജിനിയറിങ് പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ ഒന്നാംപേപ്പർ മാർക്ക് പ്രോസ്പെക്ടസ് വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം പുനർനിർണയിക്കുമ്പോൾ 480-ൽ കിട്ടുന്ന ഇൻഡക്സ് മാർക്ക് പരിഗണിച്ച്. റാങ്ക് പട്ടികയിൽ സ്ഥാനം നേടാൻ ഇൻഡക്സ് മാർക്ക് പത്ത് എങ്കിലും നേടണം. പട്ടിക വിഭാഗക്കാർ ഈ പേപ്പറിലെ ഒരു ചോദ്യത്തിനെങ്കിലും ഉത്തരം നൽകിയിരിക്കണം.

* മെഡിക്കൽ (ബി.എ.എം.എസ്. ഒഴികെ): പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മിഷണർക്ക് അപേക്ഷിച്ചവരുടെ നീറ്റ് യു.ജി. 2021 റാങ്ക് പരിഗണിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന കേരളമെഡിക്കൽ റാങ്ക് പട്ടിക പ്രകാരം. നീറ്റ് വ്യവസ്ഥപ്രകാരം യോഗ്യത നേടണം

* ബി.എ.എം.എസ്.: പ്ലസ്ടു തലത്തിൽ രണ്ടാം ഭാഷയായി സംസ്കൃതം പഠിച്ചവർക്ക് വെയ്റ്റേജായി എട്ട് മാർക്ക് നീറ്റ് സ്കോറിനൊപ്പം ചേർത്തും സംസ്കൃതം പഠിക്കാത്തവർക്ക് നീറ്റ് സ്കോർ പരിഗണിച്ചും തയ്യാറാക്കുന്ന റാങ്ക് പട്ടിക പ്രകാരം

* മെഡിക്കൽ അനുബന്ധം: പരീക്ഷാ കമ്മിഷണർക്ക് അപേക്ഷിച്ചവരുടെ നീറ്റ് യു.ജി. 2021 റാങ്ക്/സ്കോർ പരിഗണിച്ച്. നീറ്റിൽ 720-ൽ 20 മാർക്ക് എങ്കിലും ലഭിക്കുന്നവരെയും പരിഗണിക്കും

* ആർക്കിടെക്ചർ: പ്ലസ് ടു മൊത്തം മാർക്ക് 200-ൽ കണക്കാക്കിയതും 200-ൽ ലഭിച്ച നാറ്റ സ്കോറും കൂട്ടി 400-ൽ ലഭിക്കുന്ന മാർക്ക് പരിഗണിച്ച്.

പ്രവേശന അർഹത

പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് പ്രവേശനത്തിന് പൗരത്വം, നേറ്റിവിറ്റി, വിദ്യാഭ്യാസം, പ്രായം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച യോഗ്യതാ വ്യവസ്ഥകൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം. ഇന്ത്യക്കാരനാകണം. ഓവർസീസ് സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ (ഒ.സി. ഐ.) പേഴ്സൺസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ (പി.ഐ.ഒ.) വിഭാഗക്കാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. ഒ.സി.ഐ./പി.ഐ.ഒ. വിഭാഗക്കാർക്ക് സംവരണ ആനുകൂലം ലഭിക്കില്ല. അപേക്ഷകരെ, നേറ്റിവിറ്റി യോഗ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളീയൻ, കേരളീയേതരൻ I, കേരളീയേതരൻ II എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലായി പരിഗണിക്കും.

കേരളീയൻ ആര്?

അപേക്ഷാർഥിയോ അപേക്ഷാർഥിയുടെ അച്ഛനോ, അമ്മയോ കേരളത്തിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, അപേക്ഷാർഥിയെ, 'കേരളീയൻ' ആയി പരിഗണിക്കും. കേരളീയർക്കേ സാമുദായിക/വിശേഷാൽ/ഭിന്നശേഷി സംവരണങ്ങൾ, ഏതെങ്കിലും ഫീസിളവുകൾ, എന്നിവ കിട്ടുകയുള്ളൂ. കേരള കാഡറിലുള്ള കേരളീയരല്ലാത്ത, അഖിലേന്ത്യാ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മക്കളെ കേരളീയരായി പരിഗണിക്കും. പക്ഷേ, സംവരണ ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ഫീസിളവ് എന്നിവയ്ക്ക് അർഹതയില്ല.

കേരളീയൻ - രേഖകൾ

കേരളീയൻ അർഹതയ്ക്ക് ഒട്ടേറെ രേഖകൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ ഒന്ന് നൽകണം. കേരളത്തിലെ ജനനസ്ഥലം അതിൽ വേണം. രേഖകൾ ഇവയിലൊന്നാകാം.

അപേക്ഷാർഥിയുടെ രേഖവെച്ച് കേരളീയൻ ക്ലെയിം വെച്ചാൽ:

* എസ്.എസ്.എൽ.സി./ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (അപേക്ഷാർഥിയുടെ പേര് വേണം)/പാസ്പോർട്ട് എന്നിവയിലൊന്നിന്റെ/ബന്ധപ്പെട്ട പേജിന്റെ പകർപ്പ്

* കേരളത്തിൽ ജനിച്ചു എന്നു വ്യക്തമാക്കുന്ന കേരളത്തിലെ വില്ലേജ് ഓഫീസർ/തഹസിൽദാരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (നിശ്ചിത ഫോർമാറ്റിൽ).

അച്ഛന്റെ/അമ്മയുടെ കേരളത്തിലെ ജനനസ്ഥലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്ലെയിം വെച്ചാൽ:

* അച്ഛന്റെ/അമ്മയുടെ കേരളത്തിലെ ജനനസ്ഥലം രേഖപ്പെടുത്തിയ എസ്.എസ്.എൽ.സി./ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/പാസ്പോർട്ട് എന്നിവയിലൊന്നിന്റെ / ബന്ധപ്പെട്ട പേജിന്റെ പകർപ്പും അതോടൊപ്പം അപേക്ഷാർഥിയും അച്ഛനും/അമ്മയും (ആരുടെ രേഖയാണോ നൽകുന്നത് ആ വ്യക്തിയുമായി) തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വ്യക്തമാക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക, അനുബന്ധ രേഖയും [അപേക്ഷാർഥിയുടെ പത്താം ക്ലാസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പ്ലസ്ടു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പ്ലസ്ടു സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പാസ്പോർട്ട്, ട്രാൻസ്‌ഫർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ആധാർ കാർഡ്, വോട്ടർ ഐ.ഡി., റേഷൻ കാർഡ് തുടങ്ങിയവയിൽ ചിലതിലൊക്കെ ബന്ധം രേഖപ്പെടുത്തിയേക്കാം. ഇവയിലൊന്നു കൊടുക്കുക].

* അപേക്ഷാർഥിയുടെ അച്ഛൻ/അമ്മ കേരളത്തിൽ ജനിച്ചു എന്നു വ്യക്തമാക്കുന്ന കേരളത്തിലെ വില്ലേജ് ഓഫീസർ/തഹസിൽദാരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (നിശ്ചിത ഫോർമാറ്റിൽ)

കേരളീയേതരൻ - l/ II ആരാണ്?

അപേക്ഷാർഥി/അച്ഛൻ/അമ്മ കേരളത്തിൽ ജനിച്ചവരല്ലെങ്കിൽ അപേക്ഷാർഥി കേരളീയേതരൻ I / II വിഭാഗത്തിൽ പെടും.

* കേരളീയേതരൻ - I: എട്ട് മുതൽ 12 വരെ ക്ലാസുകളിൽ കേരളത്തിൽ പഠിച്ചവർ, കഴിഞ്ഞ 12 വർഷത്തെ തന്റെ പഠന കാലയളവിൽ, കുറഞ്ഞത് അഞ്ചുവർഷം, കേരളത്തിൽ താമസിച്ചവർ എന്നിവരെ കേരളീയേതരൻ-I ആയി പരിഗണിക്കും. അപേക്ഷാർഥി, യോഗ്യതാ കോഴ്സിന് കേരളത്തിൽ പഠിക്കുകയും കേരളീയനല്ലാത്ത രക്ഷാകർത്താവ്, കേരളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സായുധസേന/കേന്ദ്രസർക്കാർ ജീവനക്കാരൻ ആവുകയോ, കേരള സർക്കാരിനുവേണ്ടി രണ്ടുവർഷം ജോലി ചെയ്ത/രണ്ടുവർഷമായി ജോലിചെയ്തുവരുന്ന ജീവനക്കാരൻ ആയിരിക്കുകയോ ചെയ്താലും, അപേക്ഷാർഥിയെ, കേരളീയേതരൻ-I വിഭാഗത്തിൽ പരിഗണിക്കും.

* ഓരോരുത്തരും ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖ പ്രോസ്പെക്ടസിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപേക്ഷയ്ക്കൊപ്പം, അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം.

* കേരളീയേതരൻ - I: വിഭാഗക്കാരെ, എല്ലാ കോഴ്സുകളിലും സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റ് സീറ്റിലേക്കേ പരിഗണിക്കൂ. ഫീസിളവ് കിട്ടില്ല.

* കേരളീയൻ, കേരളീയേതരൻ-I എന്നിവയിൽ പെടാത്തവരെ, കേരളീയേതരൻ-II വിഭാഗമായി കണക്കാക്കും. പ്രോസ്പെക്ടസ് പ്രകാരമുള്ള രേഖ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. ഇവരെ സർക്കാർവിഭാഗം കോളേജിലെ കോഴ്സുകളിലേക്ക് പരിഗണിക്കില്ല. വ്യവസ്ഥകൾക്കു വിധേയമായി സർക്കാർ നിയന്ത്രിത, സ്വകാര്യ സ്വാശ്രയവിഭാഗം കോളേജുകളിലെ നിശ്ചിത കോഴ്സുകളിൽ (പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മിഷണർ അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിൽ അലോട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്വകാര്യ സ്വാശ്രയ എം.ബി.ബി.എസ്./ബി.എ.എം.എസ്./ബി.എസ്.എം.എസ്./ ബി.യു.എം.എസ്. കോഴ്സുകളിലെ സീറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ) പരിഗണിക്കും. ഇവരും ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകാരം ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ നൽകണം.

മാർക്ക് ഇളവുകൾ

* എം.ബി.ബി.എസ്./ബി.ഡി.എസ്. പ്രവേശനത്തിന്, പ്ലസ് ടുവിന്, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി/ ബയോടെക്നോളജി എന്നീ മൂന്നു വിഷയങ്ങൾക്ക് പട്ടിക/എസ്.ഇ.ബി.സി. വിഭാഗക്കാർക്ക്, മൊത്തം 40-ഉം ഭിന്നശേഷി വിഭാഗക്കാർക്ക് 45-ഉം ശതമാനം മാർക്ക് മതി. ഈ വിഭാഗക്കാർക്ക് ബി.എ.എം.എസ്., ബി.എച്ച്.എം.എസ്., ബി.എസ്.എം.എസ്., ബി.യു.എം.എസ്. പ്രവേശനത്തിന് ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി എന്നീ മൂന്നു വിഷയങ്ങൾക്ക് 40/45 ശതമാനം മാർക്ക് മതി.

* ബി.വി.എസ്സി. ആൻഡ് എ.എച്ച്. പ്രവേശനത്തിന് പട്ടിക/എസ്.ഇ.ബി.സി./ഭിന്ന ശേഷി വിഭാഗക്കാർക്ക് ബാധകമായ നാലു വിഷയങ്ങൾക്ക് മൊത്തം 47.5 ശതമാനം മാർക്ക് മതി.

* മറ്റു മെഡിക്കൽ അനുബന്ധ കോഴ്സുകൾക്ക് എസ്.ഇ.ബി.സി./ഭിന്ന ശേഷി വിഭാഗക്കാർക്ക് യോഗ്യതാ മാർക്കിൽ അഞ്ച് ശതമാനം ഇളവുണ്ട്. പട്ടിക വിഭാഗക്കാർക്ക് യോഗ്യതാ പരീക്ഷയിൽ മിനിമം പാസ് മാർക്ക് മതി.

* എൻജിനിയറിങ്: പട്ടിക/എസ്.ഇ.ബി.സി./ഭിന്നശേഷി വിഭാഗക്കാർക്ക് ബാധകമായ മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾക്ക് 40 ശതമാനം മാർക്ക് മതി.

* പ്ലസ് ടു തല യോഗ്യതാ പരീക്ഷ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നവർക്കും അതിന്റെ ഫലം കാത്തിരിക്കുന്നവർക്കും വിവിധ കോഴ്സുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

പ്രായം

2021 ഡിസംബർ 31-ന് 17 വയസ്സ് പൂർത്തിയാക്കണം. എൻജിനിയറിങ്, ആർക്കിടെക്ചർ, ഫാർമസി കോഴ്സുകൾക്ക്, ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയല്ല. മെഡിക്കൽ/മെഡിക്കൽ അനുബന്ധ കോഴ്സ് പ്രവേശനത്തിന് പ്രായപരിധി നീറ്റ് യു.ജി. 2021 ഇൻഫർമേഷൻ ബുള്ളറ്റിനിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരമായിരിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

മെഡിക്കൽ, മെഡിക്കൽ അനുബന്ധ വിഭാഗങ്ങളിലെ കോഴ്സുകളിലെ പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷാർഥികൾ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി എന്നീ വിഷയങ്ങൾക്ക് മൊത്തം 50 ശതമാനം മാർക്കുനേടി, ഹയർ സെക്കൻഡറി/പ്ലസ് ടു/തത്തുല്യ പരീക്ഷ ജയിച്ചിരിക്കണം. കൂടാതെ, കോഴ്സിനനുസരിച്ച് ചില അധിക വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകാം.

* എം.ബി.ബി.എസ്., ബി.ഡി.എസ്., പ്രവേശനത്തിന് ബയോളജിക്കുപകരം ബയോടെക്നോളജി ആകാം.

* എം.ബി.ബി.എസ്., ബി.ഡി.എസ്., ബി. എ.എം.എസ്., ബി.എച്ച്.എം.എസ്., ബി.യു.എം.എസ്. പ്രവേശനത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ്, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി (എം.ബി.ബി.എസിന് ബയോളജിക്കു പകരം ബയോടെക്നോളജി ആകാം) എന്നിവ പ്രത്യേകമായി ജയിച്ചിരിക്കണം.

* ബി.വി.എസ്. ആൻഡ് എ.എച്ച്. പ്രവേശനത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ്, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി എന്നീ നാല് വിഷയങ്ങൾക്കും കൂടി 50 ശതമാനം മാർക്ക് വേണം.

* ബി.എസ്.എം.എസ്. പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷാർഥി 10/12 ക്ലാസിൽ തമിഴ് ഒരു വിഷയമായി പഠിച്ചിരിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രവേശനം നേടി ആദ്യ വർഷത്തിനകം തമിഴ് ലാംഗ്വേജ് കോഴ്സ് ജയിക്കണം.

* ബി.യു.എം.എസ്. പ്രവേശനം തേടുന്നവർ 10-ൽ ഉറുദു /അറബിക് / പേർഷ്യൻ വിഷയമായി പഠിച്ച് ജയിച്ചിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത ഉറുദു പ്രവേശന പരീക്ഷ / ഒരു വർഷ പ്രീ-ടിബ് പരീക്ഷ ജയിച്ചിരിക്കണം.

* ബി.എസ്സി. (ഓണേഴ്സ്) ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസ് പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷാർഥി ഹയർ സെക്കൻഡറി തലത്തിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒരു വിഷയമായി പഠിച്ചിരിക്കണം.

* ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി എന്നീ വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ച്, പ്ലസ് ടു/തത്തുല്യ പരീക്ഷ ജയിച്ചശേഷം, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, സുവോളജി, ബോട്ടണി, ബയോടെക്നോളജി എന്നിവയിലൊന്ന് മുഖ്യവിഷയമായും ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ വിഷയങ്ങൾ ഉപവിഷയമായും പഠിച്ച്, മുഖ്യവിഷയത്തിനും ഉപവിഷയങ്ങൾക്കുംകൂടി മൊത്തം 50 ശതമാനം മാർക്കുവാങ്ങി, ത്രിവത്സര ബി.എസ്സി. ബിരുദമെടുത്തവർക്ക്, എം.ബി.ബി.എസ്., ബി.ഡി.എസ്., ബി.എസ്.എം.എസ്., ബി.എ.എം.എസ്., ബി.എച്ച്.എം.എസ്., കോഴ്സുകളിലെ പ്രവേശനത്തിന് അർഹതയുണ്ട്. പക്ഷേ, അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്ക് യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം. ബി.എസ്.എം.എസിന് നേരത്തേ സൂചിപ്പിച്ച തമിഴ് ഭാഷാ വ്യവസ്ഥ ഇവർക്കും ബാധകമാണ്

* എൻജിനിയറിങ്: മാത്തമാറ്റിക്സ്, ഫിസിക്സ് (രണ്ടും നിർബന്ധമാണ്), കെമിസ്ട്രി എന്നിവയ്ക്ക് മൊത്തം 45 ശതമാനം മാർക്ക് വാങ്ങി ഹയർ സെക്കൻഡറി/തത്തുല്യ കോഴ്സ് ജയിച്ചിരിക്കണം. പ്ലസ് ടു തലത്തിൽ കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കംപ്യൂട്ടർ സയൻസും ഇവ രണ്ടും പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ബയോടെക്നോളജിയും ഇവ മൂന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബയോളജിയും മൂന്നാം വിഷയമായി പരിഗണിക്കും.

* ആർക്കിടെക്ചർ: മാത്തമാറ്റിക്സ്, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി എന്നിവ പഠിച്ച് പ്ലസ് ടു ജയിച്ചിരിക്കണം. മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒരു വിഷയമായി പഠിച്ച്, 10+3 സ്കീം ഡിപ്ലോമ ജയിച്ചവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം.

* ബി.ഫാം: ഇംഗ്ലീഷ്, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്സ്/ബയോളജി പഠിച്ച് ഹയർ സെക്കൻഡറി/തത്തുല്യ പരീക്ഷ ജയിച്ചിരിക്കണം.

Content Highlights: KEAM admission, Detailed notification