പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു. ഈ വര്‍ഷം ഇതുവരെ കോളേജില്‍ ഡിഗ്രി അഡ്മിഷന്‍ കിട്ടിയില്ല. കേരളത്തിലെ ഓപ്പണ്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയില്‍ അപേക്ഷിക്കാന്‍ സമയമായോ? ഈ വര്‍ഷം കേരളത്തില്‍ പഠിക്കാന്‍കഴിയുമോ?

മുംതാസ്, കോട്ടയം

:കേരളത്തില്‍ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പണ്‍ സര്‍വകലാശാല പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും കോഴ്‌സുകള്‍ തുടങ്ങാനുള്ള യു.ജി.സി./ഡിസ്റ്റന്‍സ് എജ്യുക്കേഷന്‍ ബ്യൂറോയുടെ അംഗീകാരം ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നതുവരെ, കേരള/ മഹാത്മാഗാന്ധി/കോഴിക്കോട്/കണ്ണൂര്‍ സര്‍വകലാശാലകള്‍ക്ക് വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ/പ്രൈവറ്റ് രജിസ്‌ടേഷന്‍ വഴിയുള്ള കോഴ്‌സുകള്‍ നടത്താന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

• കേരള സര്‍വകലാശാലയുടെ സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് ഡിസ്റ്റന്‍സ് എജ്യുക്കേഷന്‍, ബിരുദ പ്രോഗ്രാമുകളിലെ പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം. ബി.എ./ബി.കോം./ബി.ബി.എ. എന്നീ കോഴ്‌സുകള്‍ ഉണ്ട്. ഡിസംബര്‍ 15 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. വിവരങ്ങള്‍ക്ക്: www.ideku.net

• കോഴിക്കോട് സര്‍വകലാശാലയുടെ സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് ഡിസ്റ്റന്‍സ് എജ്യുക്കേഷന്‍ ബി.എ./ബി.കോം./ബി.ബി.എ. പ്രോഗ്രാമുകള്‍ നടത്തുന്നുണ്ട്. വിവരങ്ങള്‍ക്ക്: www.sdeuoc.ac.in ലേറ്റ് ഫീ 100 രൂപ നല്‍കി നവംബര്‍ 30 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

• മഹാത്മാഗാന്ധി സര്‍വകലാശാലയില്‍ പ്രൈവറ്റ് രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ വഴി ബി.എ./ബി.കോം. കോഴ്‌സുകള്‍ പഠിക്കാം. നവംബര്‍ 30 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. ഫൈന്‍, സൂപ്പര്‍ഫൈന്‍ അടച്ച് യഥാക്രമം ഡിസംബര്‍ എട്ട്, ഡിസംബര്‍ 15 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. വിവരങ്ങള്‍ക്ക്: www.mgu.ac.in/privateregitsration

• കണ്ണൂര്‍ സര്‍വകലാശാല, പ്രൈവറ്റ് രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ വഴി ബി.എ./ബി.കോം./ബി.ബി.എ. പ്രോഗ്രാമുകള്‍ പഠിക്കാം. അപേക്ഷ ഡിസംബര്‍ ഏഴുവരെ. ലേറ്റ് ഫീസ് നല്‍കി ഡിസംബര്‍ 15 വരെയും. വിവരങ്ങള്‍ക്ക്: www.kannuruniverstiy.ac.in/en/

ഇവ കൂടാതെ രാജ്യത്തെ വിവിധ സര്‍വകലാശാലകളുടെ വിദൂരപഠനവിഭാഗം ബിരുദ പ്രോഗ്രാം പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവ പരിശോധിച്ച് പ്രവേശനം തേടുന്ന കാര്യവും ആലോചിക്കുക.

Content Highlights: Open University assistant Admission 2021