കേരള ഗവണ്‍മെന്റ്‌ ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ എലിമെന്ററി എജുക്കേഷന്‍  അധ്യാപക കോഴ്‌സിന് ഒഴിവുള്ള സീറ്റിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.

പി.എസ്.സി അംഗീകരിച്ച കോഴ്‌സിന് 50 ശതമാനം മാര്‍ക്കോടെ രണ്ടാം ഭാഷ ഹിന്ദിയോടുകൂടിയുള്ള പ്ലസ് ടൂ ഉള്ളവര്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഹിന്ദി ബി.എ, എം.എ എന്നിവയും പരിഗണിക്കും.പ്രായപരിധി:  17 -35 ഇടയിലായിരിക്കണം

ഉയര്‍ന്ന പ്രായപരിധിയില്‍ പട്ടികജാതി പട്ടികവര്‍ഗക്കാര്‍ക്ക് അഞ്ച് വര്‍ഷം, മറ്റു പിന്നോക്കക്കാര്‍ക്ക് മൂന്ന് വര്‍ഷവും ഉളവ് അനുവദിക്കും.

ഇ-ഗ്രാന്റ് വഴി പട്ടികജാതി, മറ്റു അര്‍ഹവിഭാഗത്തിന്‌ ഫീസ് സൗജന്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. കോവിഡ് വ്യാപനകാലമായതിനാല്‍ ജനുവരി 28 വരെ അപേക്ഷാത്തിയതി നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍, ഭാരത് ഹിന്ദി പ്രചാര കേന്ദ്രം,അടൂര്‍,പത്തനംതിട്ട ജില്ല. 04734296496, 8547126028.

Content Highlights: Teacher Course Vacancy