2021 ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബര്‍ മാസങ്ങളില്‍ നടന്ന ഡി.എല്‍.എഡ്. പരീക്ഷയുടെ പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണയം, സൂക്ഷ്മപരിശോധനാഫലങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. www.keralapareekshabhavan.in ല്‍ ലഭിക്കും.

Content Highlights: D.L.D exam result published